Dotazník ke Strategickému plánu rozvoje sportu města Mikulov

Vážení občané, v současné době probíhají práce na tvorbě Strategického plánu rozvoje sportu města Mikulov.Součástí je zjišťování míry sportovní participace občanů, oblíbenosti jednotlivých sportů, či spokojenosti obyvatel s podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity.Chtěli bychom Vás tímto vyzvat k vyplnění krátkého dotazníku, jehož prostřednictvím máte zároveň možnost vyjádřit se k současnému stavu podpory sportu.Děkujeme vám za spolupráci a pomoc. Dotazník najdete v odkazu a odkazu👉

http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=197890

Děkujeme vám za pomoc 

Rostislav Koštial, starosta města

 

mikulov CJ