PLATBA ZA „KOMUNÁLNÍ ODPAD“ roku 2018

Finanční odbor Městského úřadu Mikulov upozorňuje občany, že běží poslední měsíc splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále „komunální odpad“) roku 2018.

Poplatek za komunální odpad se hradí jednorázově bez vyzvání do 31. 5. 2018.

Platbu lze provést bankovním převodem se správným variabilním symbolem uvedeným na jednotlivých složenkách, hotovostně nebo platební kartou na terminále, který je umístěn v přízemí na podatelně MěÚ Mikulov, kde se nachází hlavní pokladna.

Možnost uhradit místní poplatek jen hotovostně je také na finančním odboru č. dveří 352, 2. poschodí (výtahem pět podlaží), kde je zřízeno tzv. výběrčí místo.

V případě, že dlužné částky nebudou uhrazeny ve stanovené lhůtě, přistoupí správce daně k vymáhání daňovou exekucí (exekuce na mzdu, na účet v bance atd.), prostřednictvím soudu a soudního exekutora.

Finanční odbor MěÚ Mikulov

odpady