Strom pro Olgu Havlovou

Město Mikulov se připojuje k výzvě Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a u příležitosti „Roku Olgy Havlové“, letos by se zakladatelka nadace dožila 85 let, vysadí v Městském parku u hřbitova lípu.

„Tento strom věnovaný Olze Havlové bude jedním z pětaosmdesáti stromů, které se v letošním roce vysadí v pětaosmdesáti městech a obcích po celé České republice. A pro Mikulov je velkou ctí zapojit se do tohoto projektu,“ řekla místostarostka města Marie Leskovjanová.

Vysazení lípy srdčité, našeho národního stromu, proběhne v pátek 18. června v 16 hodin u příležitosti Slavností města Mikulova.

Jitka Sobotková

strom OH