Čestné občanství Mikulova in memoriam Mgr. Dobromile Brichtové

Zastupitelstvo města Mikulova se rozhodlo udělit čestné občanství in memoriam Mgr. Dobromile Brichtové. Ve středu 20. června ocenění předal starosta města Rostislav Koštial společně s místostarostkou Marií Leskovjanovou zástupcům rodiny zesnulé Dobromily Brichtové.

 

Paní Mgr. Dobromila Brichtová se narodila 9. července 1948 v Brně. Po studiích historie na filozofické fakultě dnešní Masarykovy univerzity se záhy přistěhovala do Mikulova. Naše město se jí stalo nejen novým domovem, ale i celoživotní láskou a předmětem jejího odborného zájmu.

Velmi brzy si její přístup k práci a dokonalá znalost místní historie získala respekt jak odborné, tak i laické veřejnosti. Pracovala v regionálním muzeu a v roce 1991 (po změně politických poměrů v naší zemi) se stala jeho ředitelkou. Vedle své odborné práce stála u zrodu mnoha občanských aktivit. Podpořila vznik výtvarného sympozia "dílna", pomáhala obnovit činnost Muzejního spolku, který navázal na tradici prvorepublikových aktivit místních občanů, stala se spoluzakladatelkou Spolku přátel židovské kultury v Mikulově.

Byla vždy nápomocna všem nejen odbornou radou, ale hlavně vlastní prací, při které svým obětavým přístupem strhávala ostatní.

Její odborná práce, kterou o Mikulovu a hlavně pro Mikulov odvedla, bude ještě dlouhou dobu zdrojem poznání příštím generacím, množství této práce pro všechny velkým příkladem. Paní Dobromila Brichtová zemřela 10. února letošního roku.

Byla osobností, jejíž odchod budeme ještě dlouho vnímat jako velikou ztrátu. Patřila k lidem, jejichž mimořádný život se nesmazatelně zapíše do historie našeho města, k občanům, na které jsme právem hrdí.

Marie Leskovjanová

IMG 0728