Slovo starosty města Rostislava Koštiala

Milí spoluobčané,

čtyři roky uplynuly jako mávnutím kouzelného proutku a máme před sebou opět volby do mikulovského zastupitelstva. A tak se již po čtvrté zamýšlím, co ještě v našem krásném městě zvelebit,

a co přinést občanům pro to, aby naše město bylo nadále „Dobrou adresou“.

Pokud se však chceme posunout vpřed, je dobré se ohlédnout a bilancovat. Je zajímavé srovnat nejen uplynulé čtyři roky, ale vidět vývoj po celých dvanáct let mého působení. Důkladnější analýzou se ukazuje, že zacílení investičního rozvoje do zlepšení infrastruktury města je tou správnou cestou. Je to cesta, při které jsme nainvestovali za poslední čtyři roky přibližně sto osmdesát milionů korun do rozvoje, zejména škol, školek, chodníků, osvětlení, odvodnění, sanací, odpadů atd. Všechny tyto aktivity směřovaly k lepšímu životnímu komfortu mikulovského obyvatelstva.

Tato cesta není jednoduchá a nedařilo by se ji realizovat bez obětavé práce našich úředníků, kolegů zastupitelů a v neposlední řadě aktivních spoluobčanů, kteří se nezištně podílejí na rozkvětu našeho krásného města. Za to patří všem obrovské DĚKUJI.

Do nastávajícího období přeji nám, občanům Mikulova, dobrou volbu, volbu takových zastupitelů, kteří jsou motivováni touhou pracovat pro rozvoj města, pro naplňování potřeb místních obyvatel a nejsou v zajetí sobeckých úmyslů.

A tak mi dovolte, drazí Mikulované, pozvat vás touto cestou k volbám. Prosím využijte práva poskládat si v tajné a svobodné volbě vedení města tak, jak vám bude nejlépe vyhovovat.  Zvolte si takové zástupce, kteří budou naplňovat vaše touhy a přání vedoucí k rozvoji našeho nádherného města a spokojenosti nás občanů.

Závěrem mi dovolte vyjádřit, že mi bylo ctí stát v čele našeho města. S vaší pomocí realizovat tužby a přání spoluobčanů.

Jsem hrdý na naše krásné město a jeho obyvatele.

Rostislav Koštial, starosta Mikulova

starosta