Zpevnění polní cesty na Svatý kopeček

Státní pozemkový úřad zahájil v měsíci říjnu tohoto roku realizaci akce nazvané "Polní cesta Nad sklepy". Jedná se o zpevnění polní cesty pod Svatým kopečkem na jeho severní straně, vedoucí z ulice Bezručovy (směrem k lomu) od kapličky sv. Rozárie směrem ke Sv. kopečku a polní cesty z ulice Habánská opět ve směru k Sv. kopečku. V obou případech zpevněné cesty končí na úpatí Sv. kopečku, a to na úrovni začínající přírodní rezervace Sv.kopeček.

V souvislosti s rekonstrukcí cest pod Sv. kopečkem se množí dotazy, jak daná cesta bude vypadat. Štětování cest je tradiční technologie známá již od středověku. V našem konkrétním případě jsou použity lomové kameny výšky 25-30cm, které jsou ukládány na výšku do štěrkového lože a po obvodě jsou ukončeny masivní kamennou obrubou. Podobným způsobem se upravují i cesty na Sněžku viz. odkaz:

https://hradec.idnes.cz/cesta-snezka-oprava-krnap-omezeni-uzavrena-krkonose-turistika-psp-/hradec-zpravy.aspx?c=A180702_111656_hradec-zpravy_the

 

Ing. et Ing. Stanislav Mach

vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání MěÚ Mikulov

Mikulov znak