Novinka na hřbitově – automatizovaný systém otevírání a zavírání vstupní branky

Na začátku měsíce října byl na městském hřbitově instalován automatizovaný systém otevírání a zavírání vstupní branky. „Při samočinném přednastaveném zavření dojde k uzamčení branky. Systém bude mít na starost Městská policie Mikulov, která je proškolena k obsluze vzdáleným přístupem,“ vysvětlila Petra Sněhotová z odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Mikulov.

V brzké době zde bude také instalován hlásič, který bude návštěvníky hřbitova před zavírací dobou informovat o uzavření hřbitovní branky. Hlásič upozorní návštěvníky pomocí melodie na blížící se čas uzavření a ohlásí tento časový interval 30 minut a 15 minut před uzamčením branky.

„Pokud se stane, že některý návštěvník nestihne odejít ze hřbitova před uzamčením, jednoduše požádá o otevření městkou policii domovním zvonkem, který je na levém sloupku vedle branky, při pohledu ven ze hřbitova. Prostřednictvím video telefonu proběhne komunikace a návštěvníkovi bude branka otevřena,“ doplnila Petra Sněhotová.

Na opuštění hřbitova pak bude mít návštěvník minutu a půl, poté se branka zase automaticky zavře.

Otevírací doba městského hřbitova zůstává nezměněna v souladu s Provozním řádem veřejného pohřebiště, a to v měsících březen až listopad od 06.30–20.00 hodin a v měsících prosinec až únor od 08.00–17.00 hodin.   

Jitka Sobotková

 hrbitov