Nová odpadová stanoviště 

Obyvatelé bytových domů budou mít nově možnost třídit a získat tak slevu na poplatku za odpady. Město Mikulov realizuje projekt na výstavbu nových odpadových stanovišť, která budou uzamykatelná a budou sloužit pro adresné odkládání odpadů. Tyto „klece“ budou vybaveny částečně původními nádobami na odpad (v případě dobrého stavu) a podle potřeby budou doplněny novými. 

Každá bytová jednotka bude mít k dispozici klíč k určenému odpadovému stanovišti, do kterého budou moci obyvatelé odkládat odpad. 

Velký problém s nepořádkem při anonymním odkládání odpadů by tak mohl skončit.

Nová stanoviště – tzv. ocelové klece – jsou velice odolná proti poškození a jeho materiál je zároveň bezúdržbový a vysoce funkční. Aby byly tyto klece i esteticky příjemné, budou se v příštím roce osazovat popínavými rostlinami, které celou ocelovou konstrukci pokryjí.

Eva Filusztková, odbor stavební a životního prostředí MěÚ Mikulov

Mikulov znak