Město Mikulov prodává

Město Mikulov nabízí k odprodeji nemovité věci na ul. Pod Strání č. or. 5 – jednotku (byt) č. 1236/11 (2+1) o výměře 57,76 m² umístěnou ve III. nadzemním podlaží budovy č. p. 1236 na ul. Pod Strání č. or. 5, která je součástí pozemku p. č. 2088/4 v k. ú. Mikulov na Moravě, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a uvedeného pozemku o velikosti id. 5776/127953.

Bytová jednotka bude odprodána zájemci, který podá nejvyšší cenovou nabídku s tím, že požadovaná kupní cena bude činit minimálně částku 1.700.000 Kč.

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat písemné nabídky na adresu: Městský úřad Mikulov, Náměstí č. 1, 692 01 Mikulov, v zalepené obálce s označením „ZVEŘEJNĚNÍ č. 52/MA-2018 – NEOTVÍRAT“ v termínu nejpozději do 11 hod. dne 30. 11. 2018.

V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov, tel.:519 444 525, p. Kuldová.

Majetkoprávní odbor Městský úřad Mikulov

 Mikulov znak