Jaká jsou práva a povinnosti zastupitele obce (města)?

Zastupitelstvo obce (města) je vrcholný orgán obce.

 

Zvolení zastupitelé svá práva a povinnosti a vše, co z jejich funkce vyplývá, znají. Řada občanů však nemá mnohdy jasno, co funkce jimi zvolených zastupitelů obnáší. Proto vám ve stručnosti přinášíme pár základních informací a věříme, že vám pomohou při lepší orientaci a komunikaci se svými zastupiteli.

 Jaká jsou práva zastupitele?

  • Předkládat zastupitelům obce, radě obce, výborům zastupitelstva a komisím návrhy na projednávání.
  • Vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obce založila nebo zřídila. Písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů.
  • Požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce. Informace musí být poskytnuty nejpozději do 30 dnů.

 Jaké jsou povinnosti zastupitele?

  • Zastupitel je veřejný funkcionář a jako takový musí vystupovat.
  • Musí se především zúčastňovat jednání zastupitelstva, rady, je-li jejím členem, a také dalších orgánů, do nichž byl jmenován.
  • Musí hájit zájmy obce a jejích občanů.
  • Jako člen kolektivního orgánu se musí chovat jako řádný hospodář a s majetkem obce nakládat účelně.

Zdroj: Příručka pro člena zastupitelstva obce – po volbách v roce 2018.

Jitka Sobotková

Mikulov znak