SERIÁL - Představujeme zastupitele města - Leona Alexová (ČSSD)

Postupně vám budeme na stránkách Zpravodaje města Mikulov představovat jednotlivé mikulovské zastupitele. Seriál rozhovorů zahajujeme s místostarostkou města Leonou Alexovou.

LEONA ALEXOVÁ (49), ČSSD, místostarostka města

Její profesí je stavařina (pracovní pozice dosud – stavební úřad), pochází ze Šanova (cca 25 km západně od Mikulova), do Mikulova přišla za prací v roce 2004 a od roku 2010 tady trvale bydlí. Je vdova, má dva syny a jednu vnučku a doufá, že ne poslední.

CSSD Alexová Leona

Jste v ZM úplný nováček a hned i na postu místostarostky. Bylo to pro vás velké překvapení, když jste ve volbách získala od občanů a následně od kolegů zastupitelů takovou důvěru?

Důvěra občanů včetně zastupitelů mě potěšila a velmi si jí vážím. Samozřejmě je to pro mě závazek a výzva k tomu, abych na této pozici odváděla dobrou práci. Překvapení to pro mě bylo určitě, a to vzhledem ke skutečnosti, že nejsem mikulovský rodák a v Mikulově působím od roku 2004. Nicméně do voleb jsem šla se záměrem, že budu usilovat o post ve vedení města, a to kvůli svému dosavadnímu zaměstnání, které se s politickým postem vylučuje.

Jaká témata ve vašem volebním programu jsou vám nejbližší a na co se chcete v následujících čtyřech letech jako zastupitel a jako místostarostka zaměřit.

Jelikož mé vzdělání je technického charakteru, tak jsou mi nejblíže investice města a na ty bych se chtěla zaměřit. Z témat našeho volebního programu, respektive volebního programu sociální demokracie, je pro mě v současné době nejdůležitější parkování. Naši občané si řešení tohoto problému rozhodně zaslouží. S touto problematikou souvisí potřeba vybudování dostatečného množství parkovacích míst v Mikulově, což si beru pro nejbližší období jako svůj nejdůležitější úkol.

Co by se podle vás mohlo či mělo v Mikulově zlepšit a proč?

Jak jsem již uvedla výše, je to na prvním místě řešení parkování. Dále jako velmi dobrou myšlenku vidím vytvoření parku na „Doležalce“ a s tím související přesun tenisových aktivit. Rozsáhlejší místo v blízkosti centra pro odpočinek, relaxaci a prostor pro maminky s dětmi či starší občany v Mikulově chybí a bude pro všechny velkým přínosem. Dále je potřeba dořešit odpadový systém a posílit městský mobiliář – lavičky, odpadkové koše atd.

V jakých komisích, výborech města pracujete?

Z pohledu své profese jsem předsedkyní komise výstavby a architektury. Dále jsem členem komise pro dopravu a parkování, což velmi úzce souvisí s mými zmíněnými cíli. V komisi pro strategický rozvoj města jsem jako člen z důvodu, že chci pomoci spoluvytvářet budoucí rozvoj a směřování města.

Na minulém zasedání ZM se mj. jednalo o možném posunutí začátků zasedání na 17. hodinu ze současných 16 hodin. Jaký je váš názor na tuto změnu, byla byste pro či proti a proč?

V této otázce jsem určitě proti změnám, a to především z toho důvodu, že mým přesvědčením je řídit se obecně zákony a předpisy. Tato kompetence, tedy stanovení data a času zastupitelstva, je dle zákona o obcích plně v kompetenci starosty a jen ten se bude občanům zpovídat za vhodné svolání zastupitelstva. Nicméně z důvodu, že jsem dlouhodobě jako vedoucí úředník v minulosti zastupitelstva absolvovala, musím konstatovat, že zájem občanů zúčastnit se probíhajících zastupitelstev je obecně velmi nízký, ne-li v mnoha případech nulový. Zastupitelstva vždy probíhají déle než jednu hodinu a pokud by občan měl opravdu zájem, mohl by přijít i později, což se nestává. Dále bych chtěla doplnit, že povinnost zúčastnit se zastupitelstva je mimo zastupitelů uložena i vedoucím odborů úřadu a dalším zaměstnancům zajišťujícím servis pro jeho zdárný průběh, dále ředitelům škol a školek či příspěvkových organizací města a zástupcům dalších organizací města a posunutí začátku zahájení zastupitelstva by mělo dopad především na ně.

Kolik let se pohybujete v komunální politice?

V komunální politice se pohybuji s přestávkou přibližně deset let, a to na úrovni řadového člena sociální demokracie.

Jaké jsou vaše zájmy a záliby, jak trávíte volný čas?

Svůj volný čas nejraději věnuji své zatím jediné vnučce. Velmi ráda také čtu a jsem zastáncem klasických tištěných knih, ty elektronické mě moc nezaujaly. Klasické knihy mají svoji osobitou vůni a je rozdíl, když vám při usnutí spadne na nos klasická kniha nebo elektronická čtečka.

Se kterou i historickou či politickou postavou/osobnostní byste se ráda, kdyby to bylo možné, setkala a proč?

Politickou osobnost jako vzor nemám. Obecně uznávám a vážím si každého člověka, který něco dokázal, byť je to jen maličkost v dnešním složitém světě. Člověka, který má rád svoji práci a snaží se žít ve shodě s ostatními. S těmito lidmi je většinou možné vést rozhovor kdykoliv a o čemkoliv, a proto i setkání s nimi je pro mě přínosem.

Na brněnském výstavišti minulý týden proběhly veletrhy cestovního ruchu Go a Regiontour. Jak vy osobně trávíte dovolenou a máte nějaké vysněné místo, kam se letos chcete podívat?

Úplně vysněné místo nemám, jsem realista a přemýšlím jen o oblastech v rámci svých možností. Ráda navštěvuji Španělsko. Je pro mě finančně dostupné a mám ráda tamní život, lidi a jídlo. Letos se doufám na dovolenou dostanu, jelikož vloni mi to z pracovních důvodů nevyšlo. A kam to bude? To se uvidí…

Položte otázku dalšímu zastupiteli na jakékoliv téma.

Této otázce bych se raději vyhnula, jelikož pokud ji položím, očekávám odpověď a já raději řeším věci z očí do očí než prostřednictvím tisku. Také většinou předpokládám, že jedna otázka může vyústit v rozhovor a lepší pochopení věci. Raději než položit nějakou otázku bych si zde dovolila přát, aby zastupitelé spolu vzájemně více osobně komunikovali. Dá se tím dle mého názoru vyřešit více věcí než psanou formou přes jakákoliv média. V zájmu nás všech zastupitelů by měl být všeobecný zájem pracovat ve shodě pro potřeby občanů a města.

Ptala se Jitka Sobotková