Seznam komisí při Radě města Mikulova

Rada města zřídila jednotlivé komise rady a jejich složení. „Pokud bude mít někdo z občanů potřebu sdělit něco přínosného některé z komisí, může kontaktovat přímo jejího předsedu a přednést svůj příspěvek,“ řekla starosta města Rostislav Koštial.

CO JE KOMISE?

Komise je iniciativním a poradním orgánem města. Komise zřizuje rada města.

 

Seznam komisí a jejich členové:

Poradní sbor MVS "dílna"

 

 • předsedkyně – Sylva Chludilová
 • Rostislav Koštial
 • Marcela Effenbergerová
 • Martin Dostál
 • MgA. et Mgr. Anna Soldánová
 • Adam Vrbka
 • Petra Eliášová
 • Mgr. Petr Kubín
 • Kateřina Šílová
 • zapisovatelka – Marcela Šimánková (člen komise – NE)

Komise školská

 

 • předseda – Mgr. Rostislav Souchop
 • Mgr. Hana Míčková
 • Mgr. Miroslav Pokorný
 • Mgr. Roman Pavlačka, Ph. D.
 • Bc. Renáta Březinová
 • Lenka Říhová
 • Mgr. Alena Židelová
 • Ing. Jiří Vrbka
 • Mgr. Eva Divoká
 • zapisovatelka – Ing. Ingrid Klanicová (člen komise – NE)

Komise prevence kriminality

 

 • předseda – Petr Kulhavý, BA
 • Mgr. Zbyněk Tureček st.
 • Bc. Petr Dohnal
 • Bc. Romana Michlovská
 • Ing. Silvie Pospíšilová
 • Mgr. Stanislava Kubíčková
 • Mgr. Alena Ciklová
 • Richard Stacha
 • zapisovatel – Jiří Hamerník (člen komise – ANO)

Komise sociální a bytová

 

 • předseda – MUDr. Ivo Koneš
 • JUDr. Irena Hřebřinová
 • Světla Štanglerová
 • Mgr. Bohdana Souchopová
 • MUDr. Milan Poláček
 • Mgr. Zbyněk Tureček st.
 • Ing. Marie Leskovjanová
 • Janka Šišuláková
 • zapisovatelka – Libuše Kuldová (člen komise – ANO)

Komise pro kulturu, cestovní ruch a zvelebování města

 

 • předsedkyně – Sylva Chludilová
 • JUDr. Květoslava Budínová
 • Vladimír Michna
 • Vítězslav Vaňkát
 • Mgr. Hana Míčková
 • Helena Prokešová
 • Jana Drochytková
 • Silvie Pelant Janatová
 • Ing. Jiří Vrbka
 • Kateřina Šílová
 • Ing. Markéta Sojková
 • zapisovatelka – Marcela Šimánková (člen komise – NE)

Komise pro sport a volný čas

 

 • předseda – Mgr. Karel Pavlík
 • Ing. Vlastimil Mihalík
 • JUDr. Vojtěch Mihalík
 • Mgr. Roland Odehnal
 • Ing. Jiří Daniel, MBA, MSc.
 • Mgr. Rostislav Souchop
 • Ing. Michal Žovinec
 • zapisovatelka – Bc. Magdalena Krčmová (člen komise – NE)

Komise výstavby a architektury

 

 • předseda – Bc. Leona Alexová, MBA
 • Mgr. Vojtěch Jedlička
 • Ing. Josef Hromek
 • Ing. et Ing. Stanislav Mach
 • Ing. arch. Štěpán Děnge
 • Ing. arch. Ivo Hrdlička
 • Ing. arch. Aleš Fiala
 • Pavel Šuba
 • Vojtěch Vymyslický
 • zapisovatelka – Ing. Petra Sněhotová (člen komise – NE)

Komise pro strategický rozvoj města

 

 • předseda – Rostislav Koštial
 • Mgr. Vojtěch Jedlička
 • Bc. Leona Alexová, MBA
 • JUDr. Vojtěch Mihalík
 • Ing. arch. Štěpán Děnge
 • Marcela Koňáková
 • Eduard Kulhavý
 • Mgr. Jiří Kmet
 • Ing. Tomáš Ranzenhofer, Ph. D.
 • Jaroslav Smečka
 • zapisovatel – Ing. et Ing. Stanislav Mach (člen komise – ANO)

Redakční rada Zpravodaje města Mikulov

 

 • předseda – Sylva Chludilová
 • JUDr. Květoslava Budínová
 • Bc. Zbyněk Tureček ml.
 • Mgr. Darja Kocábová
 • Silvie Pelant Janatová
 • Mgr. Jaromír Crhan
 • Jaroslav Smečka
 • MUDr. Ivo Koneš
 • Mgr. Ilona Salajková
 • zapisovatelka – Mgr. Jitka Sobotková (člen komise – NE)

Komise pro posuzování žádostí o dotace

 

 • předseda – Mgr. Karel Pavlík
 • RNDr. Jiří Matuška
 • Ing. Vlastimil Mihalík
 • Mgr. Miroslav Pokorný
 • Ing. Jiří Daniel, MBA, MSc.
 • Mgr. Jaromír Crhan
 • Vladimír Michna
 • Mgr. Darja Kocábová
 • Bc. Jiří Pelant, DiS.
 • zapisovatelka – Mgr. Jana Dmitrievová, BA (člen komise – NE)

Komise dopravy a parkování

 

 • předseda – Petr Kulhavý, BA
 • Antonín Šišulák
 • Bc. Leona Alexová, MBA
 • Vladimír Michna
 • Ing. arch. Ivo Hrdlička
 • Marian Hanuška
 • Ing. Pavel Sameš
 • Adam Gálik
 • zapisovatel – Ing. Petr Snášel (člen komise – ANO)

 Jitka Sobotková

Mikulov znak