Nejenom v Procháskově lesoparku se budou kácet poškozené stromy

V Procháskově lesoparku se budou v nejbližší době kácet tři stromy. Další poškozené stromy jsou i v jiných částech města.

„Jedná se především o dva javory v Procháskově lesoparku, které jsou suché a ohrožují pádem suchých větví elektrické vedení a komunikaci vedoucí směr Milovice. Třetí strom je jasan, který trpí hnilobou a v celém kmeni má plodnice hub a výletové otvory v suchých kosterních větvích,“ uvedla Petra Sněhotová z odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Mikulov.

Dalšími stromy, které se budou časem kácet, jsou převážně uschlé břízy. „Jsou to vzrostlé břízy, které vlivem letního horka a sucha v městském prostředí nezvládly tyto podmínky,“ uvedla Petra Sněhotová.

Jedná se o břízy na ulici 22. dubnu u hotelu Volařík, dále u autobusové zastávky na ulici 22. duben. A hlavně dvě nebezpečné suché břízy u dětského hřiště na ulici Nová.

Posledním káceným stromem je borovice černá na sídlišti na ulici Větrná. „Tento strom se bude kácet na popud samotných občanů z ulice. Borovice je přerostlá a zestárlá. Mohou se z ní lámat větve na vycházející a vcházející lidi do domu. A na nepříznivých podmínek porušuje fasádu a okna bytového domu,“ doplnila Petra Sněhotová.

Jitka Sobotková

Acer procháskův lesopark2

Stromy v lesoparku

bříza nová 2

ul. Nová a dětské hřiště

pinus vetrná

Ulice Větrná