SERIÁL - Představujeme zastupitele města - Květoslava Budínová (KSČM)

Postupně vám na stránkách Zpravodaje města Mikulov představujeme jednotlivé mikulovské zastupitele.

Tentokrát jsme vyzpovídali Květoslavu Budínovou (KSČM).

JUDr. KVĚTOSLAVA BUDÍNOVÁ (64 let), KSČM

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po několika letech v justici pracovala třicet let jako právník spotřebního družstva Jednota Mikulov. Má dvě děti – syna a dceru a dvě vnoučata – vnučku Andrejku a vnuka Matyáška. V Mikulově žije od svého narození.

3 kscm budinova

V zastupitelstvu jste už druhé volební období, v čem vidíte změny současného zastupitelstva oproti minulému?

„Změnou je určitě ustanovení dvou místostarostek a také zvolení nových mladých tváří do zastupitelstva.

Na hodnocení změn je poměrně krátká doba – v podstatě proběhlo ustavující zastupitelstvo a další bylo v předvánočním období. Takže pracovní maraton je teprve před námi. Čeká nás schvalování rozpočtu a dalších významných dokumentů pro chod města. Věřím však ve spolupráci všech zastupitelů a konstruktivní přístup při jednáních.“

Co vás vedlo ke vstupu do komunální politiky?

„Už v mládí mě zajímalo dění kolem mne. Působila jsem řadu let ve Sboru pro občanské záležitosti, postupně ve finanční komisi či kontrolním výboru města. V době, kdy jsem byla členem představenstva spotřebního družstva, nedovolovaly vnitřní předpisy zapojovat se do politiky. Ukončením pracovního poměru se mi tento prostor otevřel, a poněvadž mám dlouhodobě zájem se aktivně podílet na rozvoji Mikulova, který velmi miluji, šla jsem do toho. Protože jsem byla zvolena opakovaně, domnívám se, že jsem důvěru občanů nezklamala. Přála bych si, aby se naše město stalo dobrým domovem a současně vlídným prostředím pro naše hosty.“

Jaká témata ve vašem volebním programu jsou vám nejbližší a na co se chcete v následujících čtyřech letech jako zastupitelka zaměřit.

„Náš volební program cílí na všechny generace ve městě. Chceme realizovat takovou komunální politiku, která zabrání poklesu obyvatel Mikulova. Mně osobně je blízká oblast kultury, vzdělání a prostředí kolem nás. Chci se zaměřit na podporu kulturních a neziskových spolků, mimoškolních aktivit dětí a mládeže, na podporu drobného trhového prodeje na náměstí, výsadbu a údržbu zeleně v ulicích města a usilovat o to, aby se co nejdříve vybudovala nová důstojná knihovna přestavbou hasičské zbrojnice.“

Co by se podle vás mohlo či mělo v Mikulově zlepšit a kde vidíte největší rezervy?

„Zde se asi shodneme s většinou ostatních zastupitelů – vybudovat odstavné parkoviště, řešit parkování ve městě, koncepčně dořešit systém přístavků na odpadové kontejnery.

Údržba veřejné zeleně by měla být vizitkou města. Určitou rezervu spatřuji v nedostatku startovacích bytů pro mladé rodiny či nízkonákladových bytů pro seniory.“

V jakých komisích, výborech města pracujete?

„Pracuji v redakční radě Zpravodaje města Mikulov a v komisi pro kulturu, cestovní ruch a zvelebování města.“

Jak se připravujete na zasedání zastupitelstva a kolik času přípravě věnujete?

„Materiály na jednání zastupitelstva dostáváme v elektronické podobě a týden před zasedáním i v písemné formě. Rozhodně přípravu nepodceňuji a tyto materiály i několik dní ve volných chvílích probírám tak, abych jim porozuměla, popř. je se svými kolegy či zaměstnanci úřadu prokonzultovala předem a měla tak jasné stanovisko k navrhovaným usnesením.“

Na minulém zasedání ZM se mj. jednalo o možném posunutí začátků zasedání na 17. hodinu ze současných 16 hodin. Jaký je váš názor na tuto změnu, byla byste pro, či proti a proč?

„V souladu s naším volebním programem jsem se vyjádřila pro posun na 17 hodin. Jednak kvůli možnosti větší účasti občanů na zasedání, ale také kvůli jednacímu dni (středa), aby zaměstnanci úřadu mohli být dostupní občanům do konce úředních hodin.“

Jaké jsou vaše zájmy a záliby, jak trávíte volný čas?

„K mým zájmům patří cestování, pěší turistika, fotografování. Samozřejmě rozmazlování mých vnoučat. Ve volném čase ráda navštěvuji výstavy, koncerty, divadlo.“

Jakou knihu bychom našli na vašem nočním stolku, co máte momentálně rozečteno?

„Nyní mám rozečtenou knihu Hanni Múnzer – Marlene, pokračování knihy Medová smrt. Knihy vzbuzují respekt ke všem ženám, které v sobě v těžké válečné době našly odvahu, a bez ohledu na vlastní pohodlí a bezpečí doby daly svůj život všanc pro dobro všech.

Pokud mám náročný den, začtu se večer s chutí a pro pobavení do některé z knih Evžena Bočka o poslední aristokratce na zámku Kostka. Autor je kastelánem na zámku Milotice, brzy se dočká jeho kniha i filmového ztvárnění.“

Ptala se Jitka Sobotková