SERIÁL - Představujeme zastupitele města - Jaromír Crhan (STAN)

Postupně vám na stránkách Zpravodaje města Mikulov představujeme jednotlivé mikulovské zastupitele.

Tentokrát jsme vyzpovídali Jaromíra Crhana (STAN).

MGR. JAROMÍR CRHAN (71 let), STAN

Důchodce, pocházím z Prostějovska, v Mikulově jsem od r. 1974 – kolik to je? Bez kalkulačky to už nespočítám, moment, zeptám se paní…

3 crhan SNK


V zastupitelstvu jste už čtvrté volební období, v čem vidíte změny současného zastupitelstva oproti minulému?

„Zásadní změny nenastaly, koneckonců i Vy zůstáváte šéfredaktorkou…“

                                                                                                              

Co vás vedlo ke vstupu do komunální politiky?

„Chtěl jsem a chci pomoct prosazovat dobré věci především sloužící pro občany našeho města.“

Jaká témata ve vašem volebním programu jsou vám nejbližší a na co se chcete v následujících čtyřech letech jako zastupitel zaměřit?

„Tak např. chodník Pavlovská–Hliniště–amfiteátr. Jsem ale nekonfliktní, nebuším do stolu… Snad děti mých vnoučat se dočkají. Líbilo by se mi, kdyby na Náměstí (ale i jinde) zpívali místní „Vínečko bílé“ namísto agenturních souborů odkudsi – no, co je to tam za Kolínem? – z Prahy!“

Co by se podle vás mohlo či mělo v Mikulově zlepšit a kde vidíte největší rezervy?

„Každý máme spousty snů a přání. I kdybychom seděli na zastupitelstvu všichni v mikulášským, zvládneme pouze to, na co máme. To nej – úsměv, pohodu, nezištnost – hledáme raději v televizi než v sobě, škoda.“

V jakých komisích, výborech města pracujete?

„Jsem členem redakční rady, v komisi pro posuzování dotací.“

Jak se připravujete na zasedání zastupitelstva a kolik času přípravě věnujete?

„Převažují odborné otázky, na které mám konzultanty mezi zastupiteli, ale i ve veřejnosti. Při problematických záležitostech probíhají diskuse a někdy musím vsadit jen na selský rozum, abych neměl výčitky.“

Na minulém zasedání ZM se mj. jednalo o možném posunutí začátků zasedání na 17. hodinu ze současných 16 hodin. Jaký je váš názor na tuto změnu, byl byste pro, či proti a proč?

„Osobně můžu zasedat i v sobotu, ale až od 14 hodin. Mezi 11. a 13. hodinou mám tenis. Podřídím se většině. Máte-li pocit, že většina občanů má tuto otázku jako zásadní, udělejte ve Zpravodaji anketu.“

Jaké jsou vaše zájmy a záliby, jak trávíte volný čas?

„Baví mě lidi bavit, proto se snažím i něco úsměvného psát do Zpravodaje. Jinak právě sepisuji pro svoji rodnou vísku Pivín brožurku o historii fotbalu v obci. Byl jsem k neudržení na levém křídle. Kdyby Mikulov hrál vyšší třídu, ještě bych jim mohl pomoct. Hraji tenis, pinec, divadlo, mám rád výhledy z okna, úklid doma – kontrolní činnost apod.“

Na jakou divadelní či hudební událost roku (v Mikulově, v ČR či ve světě) se těšíte a proč?

„V Mikulově se děje hodně zajímavých a krásných akcí. Fandím RMM, TIC, kteří se snaží připomínat historické události a osobnosti města. Líbí se mi folklór, hody, festivaly, divadelní představení, nádherné koncerty, vinobraní by mohlo být i na jaře. Miluju všechny místní soubory, spolky, hospody… a zejména když si i dospělí dovedou hrát. V létě se má rozjet letní kino a pak bude burčák, Vánoce. Těším se na všecko.“

Ptala se Jitka Sobotková