SERIÁL - Představujeme zastupitele města - Sylva Chludilová (PRO MIKULOV)

Postupně vám na stránkách Zpravodaje města Mikulov představujeme jednotlivé mikulovské zastupitele.

Tentokrát jsme vyzpovídali místostarostku města Sylvu Chludilovou.

SYLVA CHLUDILOVÁ (56 let), PRO MIKULOV, místostarostka města

Gymnázium Mikulov, arteterapie na MU Brno, zakladatelka galerie Efram, celoživotně žiji v Mikulově, mám syna, dceru a dva vnoučky.

pro mikulov chludilova

Bylo pro vás velké překvapení, když jste ve volbách získala za vaše hnutí nejvíce hlasů? A co rozhodlo o tom, že jste přijala osobní nominaci na post místostarostky? 
„Překvapením (milým) to každopádně bylo, ale vzápětí je vystřídal pocit velké zodpovědnosti a závazku vůči voličům, městu, a pochopitelně rozhodování, zda nabízený post přijmout. Je to přece jenom významná změna v osobním životě, ale také výzva a příležitost podílet se výrazněji na příběhu města, kde jsem se narodila, vyrůstala a kde to mám ráda.“


Jaká témata ve vašem volebním programu jsou vám nejbližší, a na co se chcete v následujících čtyřech letech zaměřit? 
Kultura, sociální, bytová otázka, volnočasové aktivity, zeleň a celkově měkké projekty, které ovlivňují každodenní život. Zajímá mě ale i řešení dopravní infrastruktury, parkování, bezpečnost, hospodaření s odpady, investice… Všechno se vším souvisí a navzájem se ovlivňuje. Myslím si, že důležité jsou také dobré mezilidské i pracovní vztahy a dialog s veřejností.“


Co by se podle vás mohlo či mělo v Mikulově zlepšit, a kde vidíte největší rezervy? 
„Co lze začít vylepšovat v nejbližší době v rámci mých kompetencí, je vzhled města. Nemyslím si, že bychom měli letos vysazovat nové stromy, ale zintenzivnit péči o ty stávající. Určitě dojde k výsadbě letniček i trvalek, celkově květinové výzdobě, navýšení počtu laviček, odpadkových košů. Náměstí může být oživeno prodejem regionálních produktů, dovedu si představit zjara květinové trhy. Rezervy vidím i v koncepčním rozvoji veřejných prostor, hledám také možnosti zapojení veřejnosti do dění v Mikulově, posílení komunitního života, připravujeme zkušební provoz senior taxi.“

V jakých komisích, výborech města pracujete? 
„Pracuji v Komisi pro kulturu, cestovní ruch a zvelebování města, Redakční radě Zpravodaje města Mikulov, Poradním výboru dílny, ostatní komise navštěvuji jako host, protože mě oblasti jejich působení zajímají.“

Jak se připravujete na zasedání zastupitelstva a kolik času přípravě věnujete? 
„Snažím se ke spoustě záležitostí průběžně najít co nejvíce informací sama v rámci sebevzdělávání. Když nevím, zeptám se, všechno porovnávám, zvažuji, někdy pochybuji. Ale také je dobré od problematiky poodstoupit a podívat se na ni zdravým selským rozumem. Když si člověk zodpoví na otázku Proč, lépe se hledá Jak.“

Jak hodnotíte atmosféru a vzájemné vztahy v zastupitelstvu? 
„Jsme všichni občané malého města, známe se, a tak jak se dokážeme zpravidla běžně domluvit kdekoliv, měli bychom to zvládnout bez radikálních emocí a různých skrytých pohnutek i na zastupitelstvu. Občas mám pocit, že se ani nám nevyhýbá všeobecný trend polarizované společnosti. Neměli bychom zapomínat na pokoru vůči jinému názoru, uplatňovat kompromisy, respektovat fakta a připustit si, že se můžu mýlit.“

Jaké jsou vaše zájmy a záliby, jak trávíte volný čas?
„Jakákoliv tvůrčí aktivita, ale zejména související s barvami. Je to úžasná terapie a lék na všechno, a navíc dáme život něčemu novému, něco vznikne. Hodně mě zajímá historie, lidské osudy, architektura a kouzlo starých domů. Mám ráda literaturu, hudbu, přírodu, květiny. Kdysi mě bavila ale i matematika a deskriptivní geometrie. Přemýšlím, co mě vlastně nebaví. Moc toho není.“  

Kterého knižního hrdinu byste chtěla poznat naživo? 
„Malého prince, kohokoliv z Devíti bran nebo pana Kaplana, jsou to moje oblíbené postavy, ve kterých se spojuje moudrost, mystika i laskavý humor. Ale já je občas v různých podobách skutečně potkávám, v každém člověku je kousek nějakého knižního hrdiny.“ 

Máte v Mikulově své nejoblíbenější místo, kde čerpáte energii a inspiraci? 
„Mám. Jedno doma, tam čerpám energii, inspiraci i klid. Druhé oblíbené místo mám kousek za domem. Tam se zamýšlím nad hodnotami a smyslem života.“

Ptala se Jitka Sobotková