Mikulov má rozpočet na letošní rok

Nejstěžejnější dokument pro letošní rok – rozpočet města 2019 – byl v pondělí 25. února mikulovskými zastupiteli většinově schválen. Samotné první letošní zasedání trvalo 255 minut a na programu bylo včetně zahájení a závěru 16 bodů.

Účastnilo se ho 23 z 25 zastupitelů (omluveni byli Rostislav Souchop a Milan Poláček) a více jak dvacítka občanů.

ROZPOČET MĚSTA

Letošní více jak třistapadesátimilionový rozpočet je zatím vůbec nejvyšší v historii Mikulova.

Plánované výdaje ve výši 356 668 milionů korun budou kryty ve stejné výši zdroji – příjmy 233 041 milionů korun a přebytkem z hospodaření minulých let ve výši 123 627 milionů korun. „Moc si toho vážím, že jsme rozpočet schválili a můžeme pracovat dál. Velké díky všem, kteří se na přípravě rozpočtu dlouhodobě podíleli, ať už to byli zastupitelé, úředníci či členové komisí. Co nejdřív chci také svolat strategickou komisi a intenzivně začít pracovat na všech zásadních projektech, které jsme rozpočtem podpořili,“ řekl starosta města Rostislav Koštial.

HLASOVÁNÍ

Velká část jednání zastupitelstva byla věnována právě schvalování rozpočtu města pro letošní rok. Závěrečný verdikt padl po více jak hodinové diskusi.

PRO schválení rozpočtu hlasovalo dvacet zastupitelů: Alexová (ČSSD), Budínová (KSČM), Crhan (STAN), Daniel (ODS), Chludilová (Pro Mikulov), Jedlička (KSČM), Kocábová (Mikulovští), Koneš (ODS), Koštial (ODS), Kulhavý (ANO), Marcinčák (ODS), Míčková (ČSSD), Pavlík (ANO), Ranzenhofer (Pro Mikulov), Stacha (Pro Mikulov), Šílová (ODS), Šišuláková (KSČM), Šuba (ODS), Tureček (ČSSD) a Zich (KSČM). PROTI byli dva zastupitelé: Mihalík Vlastimil a Mihalík Vojtěch (oba Mikulovští) a hlasování se zdržela Silvie Pelant Janatová (Pro Mikulov).

„Rozpočet byl tentokrát složitější, ale velmi dobře zpracovaný, a děkuji všem, kteří přicházeli i s pozměňovacími návrhy, protože jsem přesvědčen, že to byly upřímně myšlené návrhy ve prospěch města Mikulova,“ řekl bezprostředně po schválení rozpočtu starosta města Rostislav Koštial.

CO NÁS LETOS ČEKÁ?

K největším investičním akcím, které jsou letos v plánu patří zahájení modernizace koupaliště, na kterou je vyčleněna částka 27 milionů korun. Další výraznou položkou v rozpočtu je nákup areálu BORS u železniční trati za 25 milionů korun, kam se přesune technické zázemí městské společnosti TEDOS Mikulov. Byla zahájena revitalizace bytů na ulici Hraničářů 1, 3 a 5, na niž je počítáno s 13,5 miliony korun. Letos také proběhne oprava povrchu komunikace na ulici Česká. V rozpočtu je vyčleněna částka 7,6 milionů korun a oprava začne po dokončení prací společnosti Vodovody a kanalizace. V budově ZŠ Valtická-Pavlovská je počítáno s bezmála 11 miliony na odborné učebny. S pěti miliony korun se počítá na přípravu a zahájení budování tenisových kurtů Na Hradbách a pokračuje se také na přípravě projektu městské knihovny a galerie v bývalé hasičské zbrojnici. Letos také začne první Pepa obnovy komponované krajiny v oblasti Portz Insel.

Město Mikulov v letošním roce také počítá s aktualizací svých webových stránek www.mikulov.cz a pořízením interaktivní úřední desky.

CO SE DÁLE NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PROJEDNÁVALI?

  • Zastupitelé vyjádřili souhlas ke stavbě dálnice D 52 na pozemcích města Mikulov s tím, že chtějí, aby Ředitelství silnic a dálnic realizovalo také přemostění přes železnici s napojením na silnici I/40.
  • Byly také vyhlášeny dotační programy pro rok 2019 v celkové výši 3,170 milionu korun. Na podporu kultury (1 milion korun), sportu (1 milion korun), památkové péče (500 tisíc korun) a sociálních služeb (670 tisíc korun). Na projekty, na které nejsou vyhlášen dotační tituly, lze žádat o individuální dotaci, na kterou je schváleno 2,5 milionů korun. Kontaktní osobou pro žadatele o dotace je Jana Dmitrievová, finanční odbor MěÚ Mikulov. Lhůta pro podání žádostí o dotace je 1.-12. dubna 2019
  • Zastupitelé schválili roční zprávu o realizaci Strategického plánu rozvoje města Mikulov (2013-2026) za období roku 2018 a vyhodnocení Akčního plánu města Mikulov (2015-2018) za období roku 2018.
  • Zastupitelé schválili návrh změny v dozorčí radě společnosti Mikulovská rozvojová, s. r. o., s tím, že bude odvolána z funkce člena dozorčí rady dnem rozhodnutí orgánu korporace Marie Leskovjanová a jmenována Sylva Chludilová, místostarostka města.
  • Dalším partnerským městem Mikulova se stal německý Hochheim am Main. Zastupitelé souhlasili s navázáním oficiálních partnerských vztahů s tímto historickým, vinařským městem nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Vztahy byly poprvé navázány v roce 2004, kdy se vzájemně kontaktovaly fotbalové kluby a založily tradici fotbalových utkání mezi staršími žáky. Pak byla navázána i spolupráce mezi vinařskými spolky a podnikateli.
  • Zastupitelé vzali na vědomí výroční zprávu Městské policie za rok 2018.

Kompletní usnesení Zastupitelstva města Mikulova ze dne 25. 2. 2019 již brzy najdete naúřední desce  www.mikulov.cz.

Jitka Sobotková

IMG 9415