UPOZORNĚNÍ NA UZAVÍRKU V CENTRU MĚSTA 

Z důvodu pokračující rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ulici Česká bude v době od 11. 3. do 31. 3. 2019 uzavřena křižovatka místních komunikací ulic Česká, Pavlovská, Brněnská. Pro zabezpečení dopravní obslužnosti a objízdných tras bude veden obousměrný provoz na ulici Mlýnská, Náměstí, a části ulice Česká od ulice Poštovní po křižovatku s ulicí Pavlovská. Z důvodu uzavírky nebudou nadále obsluhovány autobusové zastávky na ulici Pavlovská, u pošty a na ulici Svobody (zastávka Mikulov, poliklinika). Následně ve dnech 1.–21. 4. 2019 budou v této křižovatce probíhat dokončovací práce bez uzavírky.

Peter Snášel

odbor stavební a životního prostředí MěÚ Mikulov silniční správní úřad