Už máte zaplaceno za svého psa?

Městský úřad Mikulov vyzývá držitele nepřihlášených psů v Mikulově, aby navštívili úřad a splnili svoji ohlašovací povinnost a své psy přihlásili. Dle OZV č.9/2017 popl. povinnost vzniká v měsíci, ve kterém pes dovrší stáří tří měsíců.

V následujícím období březen–duben 2019 se Městská policie Mikulov v součinnosti s finančním odborem zaměří na dodržování této vyhlášky a kontrolu, zda jsou všichni psi řádně přihlášeni, především budou osloveni majitelé psů, kteří v nedávném období do svých schránek obdrželi formulář Přiznání k poplatku ze psa a nereagovali na něj.

Na základě množících se stížností občanů na všudypřítomné psí exkrementy, všem majitelům psů připomínáme:

  • povinnost vzít si před venčením pytlík k tomu určený – k dispozici jsou zdarma na podatelně MěÚ, či u nádob určených k odložení tohoto odpadu – a po svém zvířeti uklidit.
  • pokud majitel psa neuklidí po svém psovi nečistoty, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku. Důsledkem může být udělená pokuta příkazem na místě MP Mikulov.

Neméně připomínek evidujeme i v souvislosti s volným pohybem psů i zde je třeba dodržovat OZV č. 3/2004 o pravidlech pro pohyb psů: osoba, která umožní pohyb psa na veřejném prostranství musí psa držet na vodítku.

Finanční odbor Městského úřadu Mikulov

Mikulov znak