SERIÁL - Představujeme zastupitele města - Jiří Daniel (ODS)

Postupně vám na stránkách Zpravodaje města Mikulov představujeme jednotlivé mikulovské zastupitele. Tentokrát jsme vyzpovídali Jiřího Daniela.

Ing. Jiří Daniel, MBA, MSc. (43 let), ODS 

S ekonomickým vysokoškolským vzděláním je nyní finančním ředitelem nadnárodní společnosti. Je ženatý, má dvě děti, jednoho psa a dvě kočky. Od narození žije v Mikulově. 

Daniel

Jste v zastupitelstvu města nováček. Vzhledem k tomu, že jste byl v polovině kandidátní listiny vaší politické strany (ODS), tak jste vlastně i „Skokan voleb 2018“. Bylo to pro vás velké překvapení, když jste ve volbách získal od občanů tolik hlasů a takovou důvěru?

„Je pravda, že jsem trochu překvapený byl. Ale o moc více hlasů (404 hlasů) jsem oproti minulým volbám v roce 2014 (363 hlasů) neměl. Z pohledu bodů ve straně jsem na tom byl dokonce v minulém období o jedno místo lépe, nicméně nyní mi pomohl především počet šesti mandátů, které ODS jako jednička ve volbách získala. A já díky preferenčním hlasům mandát získal. Za podporu všem moc děkuji, i když je to i velmi zavazující. Ale věřím, že až budeme zpětně rekapitulovat celé čtyřleté volební období, budu mít dobrý pocit z toho, co se povedlo pro mikulovské občany vybudovat.“

Co vás vedlo ke vstupu do komunální politiky? 

„Hlavně snaha být prospěšný. Mít možnost vyjádřit se k věcem, které se v Mikulově plánují a dějí, prosazovat názory občanů, kteří zde trvale žijí. Člověk je přeci tvůrčí typ a měl by se zajímat o své okolí a pomáhat ho mít lepší.“ 

V jakých komisích, výboru města pracujete?

„Jsem členem finančního výboru města. Sám jsem si ho vybral, protože mne velmi zajímal a je mi i profesně nejbližší. Neodmítl jsem ani nominaci do sportovní komise. Jako sportovec vidím pro všechny věkové kategorie další potenciál v podobě strategického plánu sportovišť, který se připravuje. Jsem i členem dotační komise, která má opět blízký vztah k financím a sportu či kultuře, kam dotace města směřují.“ 

V čem vidíte největší přínos své profesní kvalifikace pro funkci zastupitele a člena finančního výboru? 

„Finanční výbor jsem si zvolil především kvůli své kvalifikaci, i když hospodaření obcí se řídí trochu jinými pravidly. Nicméně čísla jsou stále jen čísla a účelné a hospodárné využívání majetku je stejné, ať jde o podnik nebo obec. Práce mne velmi baví a naplňuje mé očekávání, i když někdy není lehké časově skloubit mé povolání s další prací pro město. Asi největším přínosem může být můj pohled ‚z venkuʻ, jiné praktické zkušenosti a řešení, která vám někdy unikají, pokud dlouho pracujete na stejném místě se stejnými postupy.“  

Co by se podle vás mohlo či mělo v Mikulově zlepšit a kde vidíte největší rezervy?

„Na toto téma se lehce odpovídá pouze těm, kteří neví, jak funguje komunální politika. Tedy změny obsazení zastupitelstev každé čtyři roky a následné změny strategických plánů často maří dlouhodobé vize a plány. Rád bych vyzdvihl především dlouhodobou systematickou a vizionářskou práci našeho starosty, díky němuž se tyto turbulence v Mikulově nedějí, a tak jsou strategické plány a vize postupně naplňovány. Myslím, že zlepšení je vidět rok od roku a minulá zastupitelstva odvedla mnoho dobré práce. Vše se postupně dle finančních možností opravuje, zrekonstruovaly se dominanty města, opravují se byty, chodníky, osvětlení, čeká nás nové koupaliště, připravují se další sportovní areály, mizí náletové křoviny.

I přes plánované investiční akce však vidím největší rezervy v dopravě a parkování, zejména v letní turistické sezóně. Odstavná parkoviště a parkovací systém především pro turisty jsou prioritami, díky kterým by se nám místním žilo lépe. Rovněž obchvat Mikulova by výrazně pomohl odklonit dopravu mimo město a zamezil častým dopravním nehodám u křižovatky na Březí. Rezervy vidím rovněž v oblasti zdravotnictví, kdy nám z Mikulova odchází specialisté a občané jsou nuceni cestovat do břeclavské nemocnice nebo i dále.“

Jak se připravujete na zasedání zastupitelstva a kolik času přípravě věnujete?

„Je pravda, že se připravuji poctivě. Stejně bych se připravoval, i kdybych byl v zastupitelstvu ostřílený matador. A příprava k navrhovaným usnesením mi trvá i několik hodin. Zejména v případech, kdy s jedná o změny již platných městských vyhlášek, musím jako nováček nastudovat, co je obsahem změny a jaké praktické dopady to bude především pro nás mikulovské občany mít. Rovněž bych si nedovolil nikterak podcenit schvalování prodeje majetku města. A tudíž pečlivě dbám na to, abych měl veškeré informace a věděl, že mohu s čistým svědomím hlasovat. Na poslední jednání zastupitelstva, které schvalovalo rozpočet a zprávy komisí za minulý rok a podklady obsahovaly 420 stran dokumentace, jsem se připravoval v předešlém týdnu téměř každý den 3–4 hodiny večer.“ 

Co vás při práci v zastupitelstvu překvapilo, ať už příjemně, nebo nepříjemně?

„Zatím jen sbírám střípky, nevnímám žádné zásadní negativní či pozitivní překvapení. Snad mne jen mrzí, že se do diskuse zapojuje pouze několik (víceméně stále stejných) zastupitelů, protože si myslím, že je povinností každého zastupitele zapojit se do debaty (pokud si tedy stihnul nastudovat materiály) a vnést do daného tématu svůj (osobní či stranický) pohled. Nejde přeci o boj stran, ale o ‚brainstormingʻ zastupitelů, jak danou věc vyřešit a posunout dále s pozitivním dopadem pro občany a město. Myslím si, že i přes velmi malou účast obyvatel města na veřejných zasedáních zastupitelstva by pomohl přiblížit lidskou tvář zastupitelů a seznámit s řešenými problémy digitální (alespoň audio) záznam. Občané by si ho mohli později prohlédnout a třeba na dalším zastupitelstvu reagovat.“

Jaké jsou vaše zájmy a záliby, jak trávíte volný čas?

„Veškerý volný čas trávím s rodinou a blízkými přáteli, se kterými podnikáme různé kulturní a sportovně poznávací akce. V zimě jsou to hlavně lyže a nyní i tanec v Mikulovské tančírně, v létě pak tenis a především cyklovýlety. Při sportu vždy člověk zrelaxuje a vyčistí hlavu, aby mohl nabrat nový potenciál.“  

Kdyby existoval stroj času, využil byste ho? Kam a do které doby byste se rád přenesl a proč?

„Nevím, zda bych stroj využil. Každá doba přinesla dobré, ale i zlé věci, v každé době se člověk obával o život (někdy více, někdy méně), snad jen se vrátit do dětství a prožít znovu časy u táboráků, výletů …udělat některé věci možná trochu jinak. Vážím si ale každého dne, který jsem prožil s rodinou a přáteli, a o to intenzivněji chci prožít ty nadcházející dny.“

Ptala se Jitka Sobotková