Ulice Česká se během roku kompletně promění  

Ulice Česká prochází poslední měsíce rozsáhlou proměnou, zejména pod povrchem. Etapa oprav kanalizace a vodovodu, která je investiční akcí společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., by měla v nejbližších týdnech skončit a pak na ni naváže etapa oprav chodníků a celkového povrchu včetně nového asfaltového koberce. Tuto zakázku už bude realizovat město Mikulov a v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele.

„Ještě to bude občany nějakou dobu obtěžovat, zejména ty, kteří se potřebují dostat na poštu a používají i parkovací místa v centru města. Ale je to nezbytné,“ říká starosta města Rostislav Koštial a žádá občany o shovívavost a porozumění. V rozpočtu města je na opravu komunikace Česká – chodníky a asfaltový povrch – vyčleněna částka 7,6 milionu korun.

S opravami souvisí i veškerá dopravní omezení v centru města.

Křižovatka Česká-Pavlovská-Brněnská by měla být uzavřena až do konce března. Následně budou od 1. do 21. dubna v této křižovatce probíhat dokončovací práce bez uzavírky. 

Jitka Sobotková

HipstamaticPhoto 574778099.483396

HipstamaticPhoto 574777977.943454

HipstamaticPhoto 574778006.027186

HipstamaticPhoto 574778085.518708