Obnova historického mostu i cest v lokalitě Portz Insel započne již v březnu

Město Mikulov se podílí na rozsáhlém projektu obnovy krajiny v lokalitě Portz Insel. Ta se nachází v česko-rakouském příhraničí mezi Mikulovem, obcí Sedlec a rakouskou obcí Drasenhofen.

TROCHA HISTORIE

Ostrůvek Insel společně s dietrichsteinským letohrádkem uprostřed Nového rybníku zvaného Portz byl místem loveckých kratochvílí vrchnosti a součastně místem reprezentativním. V racionálně fungujícím 18. stoletím prošel ostrůvek významnou proměnou. Ale v druhé polovině 20. století, kdy bylo toto území položeno v pohraničním pásmu, prošel obdobím smutné devastace. Až v současnosti se stavba vily na ostrůvku dočkala rekonstrukce a nyní i díky projektu okolní krajina.

Mikulov společně s obcí Sedlec od března zahájí stavební práce na obnově historického patnáctiobloukového mostu pocházejícího z doby kardinála Dietrichsteina. Stavební zakázku na základě výběrového řízení bude realizovat stavební firma PLUS, a .s., Hodonín. Oprav se dočkají i cesty v lokalitě Portz Insel. Tyto stavební práce by měly být ukončeny do dubna roku 2020.


„Tento projekt má rozhodně smysl. Nejenom že opravíme vzácnou barokní památku, ale také opětovně propojíme dvě z přírodního hlediska důležité krajiny, které historicky tvořily jeden celek, a byly násilně rozděleny,“ řekl starosta Rostislav Koštial.

Přípravné práce probíhají už od podzimu loňského roku. Projekt Portz Insel – obnova komponované historické krajiny je realizovaný v rámci programu Interreg V-A, spolupráce Rakousko – Česká republika 2014–2020 a dotace by měla činit až 90 % uznatelných výdajů.

„Město Mikulov s obcí Sedlec byli společnými zadavateli, přičemž každý má svoji vlastní smlouvu na svoji část. Mikulov řeší tedy cca 21milionovou investici spojenou s obnovou historického mostu a cesty na svém katastru a obec Sedlec na obnovu a vybudování cest vynaloží cca 8milionovou investici,“ vysvětluje manažerka projektu Kateřina Korandová z Městského úřadu Mikulov.

Navazující cesty na katastru obce Sedlec by měly být hotové do srpna roku 2019. Třetím partnerem projektu je rakouská obec Drasenhofen.

V rámci projektu bude vytvořena také nová naučná stezka s celkem sedmi zastaveními včetně odpočívek. Ta spojí území na všech třech katastrech – Mikulov, Sedlec, Drasenhofen. „Vytvoříme i novou brožuru a webové stránky odkazující na tento projekt,“ uvedla Kateřina Korandová.

Všechny práce skončí 30. 6. 2020, kdy oficiálně končí celý projekt. Celkové náklady všech tří partnerů projektu činí 1 373 096 eur, přičemž celkové způsobilé výdaje Mikulova jsou ve výši 1 027 240 eur.

Jitka Sobotková

Mikulov znak