Nový mobiliář v parku

Park v centru Mikulova mezi městským a židovským hřbitovem už zdobí nový mobiliář od renomované firmy mmcité.

Proměna parku, včetně úpravy cest a zeleně, začala minulý rok na jaře a postupně se z něj stávala oddechová zóna. Projekt Revitalizace zeleně v Mikulově si vyžádal radikální zásahy, ale vše proběhlo pod odborným doporučením arboretistů. Nová výsadba dřevin i květin pro rozvoj parku a obnovení cestní sítě pro lepší chůzi společně s novým mobiliářem přispěje k vytvoření oddechového parku, který doposud v Mikulově chyběl.

„V úpravách budeme pokračovat i letos, zejména v květinové výsadbě, do které bychom chtěli zapojit také starší žáky místních škol,“ uvedla místostarostka města Sylva Chludilová.

Jitka Sobotková

1 lavičky 02

1 lavičky 01