SERIÁL - Představujeme zastupitele města - Ivo Koneš (ODS)

Postupně vám na stránkách Zpravodaje města Mikulov představujeme jednotlivé mikulovské zastupitele. Tentokrát jsme vyzpovídali Iva Koneše.

MUDr. Ivo Koneš (67 let), ODS

Koneš

Pocházím ze Šumperka, studoval jsem medicínu v Olomouci. Zaměřil jsem se na ORL specializaci. Ze severu Moravy jsem přišel za prací, stal jsem se primářem na ORL oddělení v Nemocnici Valtice. Od té doby bydlím v Mikulově. Po dlouhých 15 letech ředitelování Nemocnice Valtice, s. r. o., jsem nyní pracující důchodce, pracuji na klinice v Brně a ve Valticích.

Co Vás vedlo ke vstupu do komunální politiky?
„Po nastěhování do Mikulova jsem se postupně seznamoval s městem, jeho obyvateli, začal se orientovat ve vzájemných vztazích. A to byl důvod mé kandidatury na starostu v roce 1994. V červnu 1995 jsem byl starostou za ODS zvolen. Za tu dobu, co jsem v komunální politice, se spousta slíbených věcí splnila, některé ne.“

Jaká témata ve Vašem volebním programu jsou Vám nejbližší a na co se chcete v následujících čtyřech letech zaměřit.
„Mě přirozeně zajímá zdravotnictví a sociální problematika. Mrzí mě, že dnes je v Mikulově RZP bez lékaře, není zde LSPP. Ale na to jsem krátký nejen já, ale i město. Vše je v kompetenci Jihomoravského kraje a ten problémy a potíže obyvatelů Mikulovska podceňuje.“

V jaký komisích, výborech města pracujete?
„Z titulu radního města jsem předsedou sociální a bytové komise a členem redakční rady Zpravodaje.“

Co by se podle Vás mohlo, či mělo v Mikulově zlepšit a kde vidíte největší rezervy?
„Mikulov je krásné město, spousta věcí se zlepšila. Co však trápí občany a nás všechny, je dle mého názoru problém s parkováním. Dopravní situace je ve městě neutěšená. A to nemluvím o parkování nákladních vozidel, jejichž řidiči využívají každý volný kousek k parkování.“

Jak se připravujete na zasedání zastupitelstva a kolik času přípravě věnujete?
„Tím, že jsem člen rady města, o materiálech pro zastupitelstvo jsem informován v předstihu a navíc spousta věcí rada pro zastupitelstvo připravuje. Proto mi příprava na zastupitelstvo zabere méně času než třeba nováčkům v zastupitelstvu.“

Jak hodnotíte atmosféru a vzájemné vztahy v zastupitelstvu?
„Náš starosta je vlídný ke všem zastupujícím stranám a sdružením. Doby tzv. přetlačování pomocí většinové podpory hlasů jsou dávnou minulostí. Vždy je dostatek prostoru k debatě napříč politickým spektrem. Myslím, že vztahy mezi zastupiteli jsou standardně dobré a vstřícné, jen někdy mám dojem, že se někteří chtějí více zviditelnit, než ti ostatní. Ale o porušování demokratických principů bych vůbec nemluvil.“

Jaké jsou Vaše zájmy a záliby, jak trávíte volný čas?
„Pravda, dneska nesportuji, neběhám, měl bych chodit na procházky, ale to mi taky nepřirostlo k srdci. Pracuji několik dnů v týdnu, rád jezdím s rodinou za poznáním a s kamarády na sklonku léta do Chorvatska. V posledních dnech jsem vyměnil kolo za elektrokoloběžku a s přáteli poznáváme dosud nepoznané. Třeba za našimi hranicemi je spousta nádherných lokalit, o kterých jsem dosud nevěděl.“

Když se ohlédnete za lety strávenými v Mikulově, z čeho máte největší radost, co se podařilo, kam se naše město posunulo?
„Když jsem se nastěhoval do Mikulova, byl Mikulov šedý a nevýrazný. A dnes – nádherné město s neuvěřitelnou nabídkou pro turisty. Město barevné a přátelské. A vstřícné i pro místní, jen to někteří tak nevidí.“

Jste pověstný tím, že znáte spostu vtipů a rád je vyprávíte. Můžete jeden pro naše čtenáře
„Nějaký příjemný, leč neomšelý vtípek? Ano, rád je povídám, pravda, většinou jsou malinko lechtivé a jejich publikováním ve Zpravodaji bych asi narazil.

Takže – jsem připraven i nadále trousit drobné legrácky a vtípky, je třeba se ze života radovat.“

Ptala se Jitka Sobotková