SERIÁL - Představujeme zastupitele města - Rostislav Koštial (ODS)

Postupně vám na stránkách Zpravodaje města Mikulov představujeme jednotlivé mikulovské zastupitele. Tentokrát jsme vyzpovídali starostu města Rostislava Koštiala.

Rostislav Koštial (57 let), ODS

Koštial

Už od dětství žije v Mikulově a posledních 13 let je jeho starostou. Od podzimu 2018 také senátorem za břeclavský okres v Senátu Parlamentu České republiky.

Ve vedení města jste už čtvrté volební období. Co vás vedlo opětovně v komunálních volbách na podzim 2018 kandidovat a ucházet se o post starosty města?
„Abych byl upřímný, i já si tuto otázku často kladu. Nicméně je tu několik faktorů.
Jedním z nich je, že jsem starostou za ODS a v naší místní organizaci se ještě neobjevil vyzyvatel, který by chtěl po mně tuto kandidaturu přijmout. 
Já tomu říkám „Cháronovo veslo“. Mikulov se v minulosti velmi dynamicky rozvíjel a jsou před námi ještě poměrně významné projekty, které máme ve strategickém i akčním plánu. A je pro mne velmi silnou motivací být u toho a ty rozpracované věci dodělat. Jsou to pro mne i srdcové záležitosti, ať už je to knihovna s galerií, kterou chceme mít v bývalé hasičské zbrojnici, rekonstrukce Národního domu na Náměstí a celková architektura a urbanistika našeho krásného města. A na tom všem bych se ještě rád podílel.“

Jak hodnotíte atmosféru a vzájemné vztahy v současném zastupitelstvu?
„Na hodnocení je ještě moc brzo, i když už první jednání zastupitelstva a setkání ukázaly drobné nuance oproti minulosti. Žádná revoluce se však nestala a hledáme nad tématy konsenzus. S kolegy zastupiteli jsme měli i setkání nad strategickým a akčním plánem a i noví zastupitelé víceméně respektují historicky nastavený trend. Důraz především klademe na čistotu a bezpečnost ve městě. Samozřejmě vždy je v zastupitelstvu skupina, která už z principu je v opozici. Ale jsem přesvědčený, a zatím to tak vypadá, že na těch zásadních věcech se vždy dohodneme a směřujeme Mikulov jedním směrem.“

Jaké jsou podle vás nejpalčivější problémy současného Mikulova?
„Tak zcela zásadní je parkování a vše, co s tím souvisí, včetně vzniku nového parkovacího systému v celém Mikulově.Před dokončením je také projekt na vytvoření parkoviště v lokalitě Na Hradbách s tři sta parkovacími místy. Díky tomu, že město před nedávnem koupilo areál od společnosti BORS u železniční trati, tak tam plánujeme vytvořit asi sto padesát parkovacích míst zejména pro návštěvníky. Hledáme také možnosti vybudování parkovacího domu a nyní se tím intenzivně zabývá komise výstavby a architektury. Máme vizi vyprojektovat parkovací dům ve svahu pod ulicí 22. dubna. 
Jeden z těch důležitých úkolů je pomalinku vytláčet turistickou dopravu a parkování z centra města. Motivovat turisty, aby zaparkovali mimo centrum, a užili si Mikulova spíše pěšky.
Druhou pragmatickou věcí, která mne trápí, je čistota města a odpadové hospodářství. To vše ale souvisí i s logistikou a spoluprací se svozovou firmou.“

Jakou investiční akci tedy považujete pro letošní rok za nejdůležitější?
„I na toto je trochu rozdílný pohled. Jedna věc je, jak jsem řekl, srdcová záležitost. Rád bych měl knihovnu a galerii a měl koncepci revitalizace celého Náměstí. A ta druhá věc je potřeba a nutnost. A tím je jednoznačně parkování ve městě. Náš nejpalčivější problém je obrovská návštěvnost a s tím vše spojené. Primárně tedy budu usilovat o řešení parkování ve městě.“

V jakých komisích a výborech města pracujete?
„Jsem předsedou komise pro strategický rozvoj města. Toto je, myslím si, má parketa a chci přenést kontinuitu z minulých volebních období do toho současného.
Jsem členem poradního sboru Mikulovského výtvarného sympozia ‚dílnaʻ. Jinak jsem zván často jako host do některých jiných komisí a výborů a pravidelně chodím na jednání finančního výboru.
Rád také s oběma místostarostkami diskutuji o výstupech z komise výstavy a architektury či z kulturní komise.“

Jste zároveň od podzimu 2018 senátorem za břeclavský okres. Jaké jsou podle vás plusy a mínusy takto kumulované funkce: starosta – senátor?
„Mínusy jsou docela jasné – několik let jsem nečerpal dovolenou, neznám volný víkend. A v tom jsem se od loňského roku utvrdil. Co se týká plusů, tak na to je těžké odpovědět, jsem v Senátu krátkou dobu.Ale hlavní význam je v tom, že ty zkušenosti, které jsem nasbíral jako starosta, jsem nyní schopen uplatňovat v legislativním procesu. Získávám také informace o komplexnějším pohledu na politiku, rozšiřuji si obzory. Co mohu také jednoznačně považovat za plusy je to, že Senát je kolébkou zkušeností. Setkáte se tam s lidmi, kolegy, kteří mají obrovskou zkušenost, jsou pracovití, je za nimi kus práce a podělí se o zkušenosti.

Mikulov tím, že jsem zároveň senátorem i starostou, nijak netrpí. Spíše naopak se snažím nabyté informace a zkušenosti kolegů promítnout do práce pro naše město. Už před volbami jsem opustil funkce ve výborech při Jihomoravském kraji a následně jsem ukončil i členství v představenstvu vodárenské společnosti. Efektivně využívám celý den i víkendy. Navíc Senát zasedá pravidelně jedenkrát za šest neděl a většina práce je ‚z domuʻ. Lhal bych, kdybych říkal, že je to jednoduché být starostou i senátorem zároveň, ale dá se to zvládnout.“

Jaké jsou vaše zájmy a záliby, jak trávíte volný čas?
„Můj program je tak nabitý, že se tam nenajde moc skulina, abych se mohl aktivně věnovat zájmům a koníčkům, které jsem dělal dřív, než jsem vstoupil do politiky. Moje koníčky se prakticky smrskly na snahu udržet chod mého domu, zahrádky a skleníku v trvale udržitelném stavu. Co ale dělám rád, tak to je pěstování zajímavých plodin, jako jsou citrusy a granátová jablka. Rád bych také řekl, že k mým zájmům patří stále kolo. Ale letos jsem na něm ještě ani nevyjel. Ani k běhání jsem se nedostal, i když nyní v Praze jsem si už vytipoval běžeckou trasu, a když budu mít večer po práci v Senátu hodinku volna, tak si chci jít zaběhat.
Jediné, co se snažím si ze svého času opravdu pro sebe vyšetřit, je čtvrteční podvečerní sauna. Tento čas, i přes četné pozvánky na různé vernisáže a akce nejenom v Mikulově, chci věnovat opravdu sobě a svým přátelům.“

Co ještě byste chtěl v životě dokázat?
„Chtěl bych pravděpodobně po těch šesti letech působení v Senátu, pokud se toho samozřejmě dožiji, najít tu sílu a opustit politiku. A začít prostě zase žít normální život jako normální člověk. Vrátit se ke svým koníčkům, věnovat se rodině.“

Až se bude psát rok 2022, a vy budete už 16 let starosta města, jaký chcete, aby Mikulov byl?
„Možná je to utopistické přání, ale když sleduji jiná turistická města u nás i v Evropě, tak bych si moc přál, aby Mikulov byl městem, které je plné harmonie mezi rezidenty a turisty. Aby to byla skutečně vzájemná synergie. Aby se turisté chovali jako slušní návštěvníci a místní občané jim uměli nabízet kvalitní služby. Aby zde vládla přátelská a srdečná reciprocita.“

Ptala se Jitka Sobotková