Nové učebny na ZŠ Valtická–Pavlovská budou sloužit dětem

Městu Mikulov byly předány dokončené stavební práce na půdní vestavbě ZŠ Mikulov, Valtická, a to konkrétně jejího detašovaného pracoviště situovaného na ulici Pavlovská. Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj s výší dotace 17 172 910,80 Kč s DPH (90 % investičních nákladů), spoluúčast města je ve výši 1 908 101,20 Kč s DPH.

„V půdních prostorách vznikl prostor pro dvě nové odborné učebny – přírodovědná a jazykovo-počítačová, kabinety k těmto učebnám a další nezbytné zázemí, včetně důstojné pracovny pro školní psycholožku a nových prostor pro jednání s rodiči. Učebny budou vybaveny novými počítači, které budou odpovídat nárokům na moderní vzdělávání ve vazbě na klíčové předměty, v tomto případě komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi,“ řekl Stanislav Mach, vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání Městského úřadu Mikulov.

Nové vybavení přispěje k aktivnějšímu a tvůrčímu zapojení žáků a obecně k jejich komplexnějšímu rozvoji. Základní škola s adekvátním vybavením v konečném důsledku nabídne žákům kvalitnější výuku, což se promítne i do úrovně jejich znalostí a dovedností, kterými budou vybaveni při přechodu na II. stupeň. „Realizace projektu by tak ve své podstatě měla přispět k lepší připravenosti a úspěšnosti žáků v navazujícím studiu na II. stupni ZŠ a následně i v dalším studiu na střední škole či odborném učilišti, popř. na jejich schopnosti lépe obstát na trhu práce při hledání zaměstnání. Pedagogové budou moci vyučovat žáky na moderním vybavení, díky čemuž bude jejich výuka dosahovat vyšší úrovně a bude efektivnější,“ doplnil Stanislav Mach.

S tím, že se podařila uskutečnit přístavba, je velmi spokojen ředitel ZŠ Valtická Rostislav Souchop. „Dlouhodobě jsme bojovali s prostorem. Třídy jsou plné a byl problém, pokud jsme je potřebovali půlit. Chyběly také prostory pro školní družinu. Pro děti je samozřejmě lepší, pokud nezůstávají v kmenových třídách,“ řekl ředitel školy.

Realizace projektu vedla ke zvýšení kvality vzdělání na škole a zároveň k sociální inkluzi. „Součástí stavebních úprav bylo také zajištění bezbariérového přístupu a v rámci projektu byla zbudována rampa ve dvorní části budovy, ze které je právě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace zajištěn vstup do budovy školy a na schodištích spojujících jednotlivá patra včetně půdních prostor je instalována schodišťová plošina. Tím je zajištěn bezbariérový přístup jak do nových výukových prostor včetně nezbytného zázemí (půdní vestavby), tak i do prostor celé stávající budovy školy. Samozřejmostí je také nové bezbariérové WC,“ řekl Stanislav Mach.

Hana Míčková za celé vedení školy, pedagogy i děti vyjádřila své velké poděkování městu Mikulov. „Děkujeme vedení města a zastupitelům, že nám umožnili se do tohoto projektu zapojit. Získali jsme tak krásné nové prostory, které si děti i pracovníci školy určitě zaslouží. V rámci přístavby se vyměnila i střešní krytina, kterou nám často zatékalo i do učeben. Časem bude potřeba vyměnit vodovodní potrubí a rekonstrukci by si zasloužila i kotelna. Vše ale postupně.“

Realizace celé přístavby byla poměrně náročná i proto, že probíhala i za provozu, kdy děti i učitelé museli zvládat učení častokrát i v hluku. Nyní však nové učebny slouží dětem i učitelům a pro veřejnost škola plánuje na podzim den otevřených dveří.

Jitka Sobotková

skola