VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 24. května 2019 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 25. května 2019 (sobota) od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Základní škole, Valtická 3, Mikulov, pro voliče bydlící na ulici:     

Komenského, Koněvova, Mušlov, Na Hradbách, Novokopečná, Piaristů, Pod Platanem, Purkyňova, Rudolfa Gajdoše, U Bažantnice, U Celnice, U Mlýna, Valtická, Vídeňská, Zlámalova

 

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Základní škole Hraničářů č. ev. 617, Mikulov, pro voliče bydlící na ulici:           

28. října, ČSČK, Hraničářů, Jiráskova, Nádražní, Pod Strání, Republikánské obrany, Spálený kopec, Sportovní, Větrná

 

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Centru volného času, Vrchlického 11, Mikulov (dříve „DDM“), pro voliče bydlící na ulici:

1. května č. or. 1–36, Alf. Muchy, Česká, Erbenova, Husova, Kamenný řádek, Kapucínská, Kostelní nám., Kozí hrádek, Mlýnská, Na Jámě č. or. 1–39, Náměstí, Pavlovská č. or. 1–23, Poštovní, Svobody, Vrchlického, Wolkerova, Zámecká, Zámek,

 

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Městského kina - kinoklub, Česká 4, Mikulov, pro voliče bydlící na ulici:

Brněnská, 22. dubna, Gorkého, K Vápence, Nová, Pod Hájkem, Sadová, Tyršova, U Staré brány

 

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v Základní škole, Pavlovská 52, Mikulov pro voliče bydlící na ulici:  

1. května č. or. 37–136, Habánská, Havlíčkova, Lidická, Na Jámě č. or. 40–89, Pavlovská č. or. 24–103, Růžová, Střelnická, Školní, Venušina, Vinohrady

 

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v Základní škole, Pavlovská 52, Mikulov, pro voliče bydlící na ulici:     

Bardějovská, Bezručova, Cihelna, Dukelská, Gagarinova, Hliniště, M. Majerové, Majakovského, Mariánský mlýn, Nerudova, U Lomu, Žižkova

 

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v Základní škole, Hraničářů č. ev. 617, Mikulov, pro voliče bydlící na ulici:

Kpt. Jaroše, St. Živného, Vinařská, Zd. Nejedlého

Voliči bude umožněno hlasování potom, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Rostislav Koštial, starosta města

Mikulov znak