SERIÁL - Představujeme zastupitele města - Petr Kulhavý (ANO 2011)

Postupně vám na stránkách Zpravodaje města Mikulov představujeme jednotlivé mikulovské zastupitele. Tentokrát jsme vyzpovídali Petra Kulhavého.

PETR KULHAVÝ (41 let), ANO 2011 (nezávislý kandidát)

ano Kulhavý

Ač narozen v Trutnově, od narození žiji v Mikulově. Pracuji 21 let u Policie ČR, v současné době jako vedoucí Obvodního oddělení v Mikulově. Svůj život sdílím s manželkou, dvěma syny (16 a 13) a rodinným mazlíčkem (psem Buddym). Nekouřím a alkohol piji jen velmi málo. Mám rád rekreační sporty a pohyb obecně.

Co Vás vedlo ke vstupu do komunální politiky?
“Byla to především možnost spolupodílet se na rozhodovacích procesech v rámci našeho města, neboť po přeložení do Mikulova jsem začal velmi intenzivně vnímat dění v Mikulově a okolí.”

Jste v ZM úplný nováček a hned i v roli radního města. Bylo to pro vás velké překvapení, když jste získal od občanů a i od kolegů zastupitelů takovou důvěru?
“Překvapením byla důvěra občanů a samotné zvolení zastupitelem. To, že mě následně zvolí zkušení kolegové do funkce radního, by mě ani ve snu nenapadlo. Každopádně když začali první jednání vedoucí tímto směrem, byl jsem více než jen potěšen. Je to velká čest a odpovědnost a jsem za to velmi rád.”

Která témata ve Vašem volebním programu jsou Vám nejbližší a na co se chcete v následujících čtyřech letech zaměřit?
“U mě osobně nejde ani tak o volební program, jako spíše o osobní cíle. V mnoha bodech se volební programy mikulovských kandidátek prolínaly. Co se týče mých cílů, tak pro mě je priorita bezpečnost ve městě a to jak s hlediska boje s kriminalitou, tak vyřešení některých opatření v rámci dopravní infrastruktury. Konkrétně mě pak nejvíce znepokojuje nevyřešená situace kokem silnice I/52 a to zejména křižovatka Mikulov–Březí a obchvat města Mikulova v souvislosti s dobudováním rychlostní komunikace.

Dalším z témat je vzrůstající počet uživatelů OPL (omamných a psychotropních látek).

S postupujícím časem, jak se seznamuji s různými problémy města, zjišťuji, že nás čeká velmi mnoho práce, a můj náhled na naše město se postupně mění. Začínám spoustu věcí vnímat v daleko širším kontextu. Je to velmi obohacující zkušenost.”

V jaký komisích, výborech města pracujete?
“Jsem předsedou „Komise pro dopravu a parkování“ a „Komise pro prevenci kriminality“, což koresponduje s mými prioritami.”

Co by se podle Vás mohlo, či mělo v Mikulově zlepšit a kde vidíte největší rezervy?
“Z mého pohledu je to vyřešení parkování, odstranění vozidel kamionové přepravy z okrajových částí města, ze kterých si dělají smetiště a v neposlední řadě obnova a rekonstrukce infrastruktury města. Jak všichni můžeme vnímat, infrastruktura nám stárne a měli bychom již teď začít plánovat postupnou revitalizaci městských komunikací.

Dále mě zajímá zmírnění dopadů přelidnění Mikulova turisty v době turistické sezóny. Turisté přijíždějící do Mikulova a to s sebou přináší zvýšený hluk v noční době, zvýšený počet odhozených odpadků a opakující se problémy s parkováním.

Jednu z největších rezerv vidím v urychlení některých procesů, neboť realizace mnoha projektů je z mého pohledu až tristně dlouhá. Např. realizace triviálního projektu je přes sedm let a stále není dokončen. Jak má pak zastupitelstvo či rada někam posunout město, když volební období je pouze čtyři roky. Nehledě na to, že při větší personální obměně zastupitelstva dochází k bojkotování předchozích rozhodnutí a tím se doba realizace jen prodlužuje, není-li zastavena úplně. To vnímám jako jeden z největších problémů vůbec. Obecně když vidím jednoho člověka, co dokáže vybudovat za jeden rok, tak mi přijde velmi skličující, že aparát tolika schopných lidí to nedokáže ani za jedno volební období.

Jaké jsou podle vás největší problémy Mikulova z bezpečnostního/policejního hlediska?
“Odpověď je stejně jednoduchá, jako otázka. Je to drogová problematika a vše s tím související. Je to jak drobná majetková trestná činnost, tak rozšiřování základny uživatelů drog mezi mladistvé.”

Jak se připravujete na zasedání zastupitelstva a kolik času přípravě věnujete?
“Na každé zasedání se připravuji individuálně podle objemu témat a složitosti projednávaných bodů. Zodpovědnost je zde na místě. Mnohdy v rámci jednání rady i zastupitelstva ovlivňujeme nejen dění ve městě, ale i osudy konkrétních občanů našeho města.”

Jaké jsou Vaše zájmy a záliby, jak trávíte volný čas?
“Svůj volný čas dělím mezi svou práci, naše město, rodinu, sport a chvíle pro sebe. Moje práce mě baví i přes to, že mě umí zaměstnat i v mém volném čase. I práci pro město věnuji, tak jako všichni zúčastnění i nemálo ze svého volného času. Další prioritou je pro mě rodina a společné aktivity.

V uvolnění napětí a nahromaděné negativní energie mi velmi pomáhá sport. Chodím na lehké kondiční tréninky do posilovny, hraji s přáteli florbal nebo hrajeme rekreační hokej a to jak lední, tak in-line verzi. V neposlední řadě navštěvuji každý týden trénink Jiu-jitsu pod vedením mistra Josefa Osičky, ze školy Jiu-jitsu Prušánky, který dojíždí každé pondělí do Mikulova. Zejména Jiu-jitsu mi pak pomáhá v soustředění a v lepším zvládnutí koordinace těla a myšlenek.”

Váš otec, Eduard Kulhavý, se spousty roků pohyboval v komunální politice, byl mj. starostou města. Radíte se s ním o některých záležitostech týkajících se rozvoje města, čerpáte z jeho zkušeností?
“Ano. Nemohu říct, že by mě právě tato skutečnost neovlivnila. Sledoval jsem roky, jak chodí táta pozdě večer z práce a jak musí i v osobním volnu řešit různé nastalé situace a účastnit se jednání či reprezentovat naše město. Viděl jsem na něm, že je to velmi namáhavé, ale zároveň nešlo přehlédnout to zadostiučinění, když se podařilo prosadit dobrou věc a dostal od občanů pozitivní zpětnou vazbu.
Koneckonců to byl právě on, kdo mě přivedl do komunální politiky tím, že se rozhodl již nekandidovat a tehdy vznikla myšlenka zapojit se aktivně do komunální politiky.
Když mi není něco jasné a potřebuji získat jasnou představu o tom, jak které věci v rámci města fungovaly, tak se samozřejmě jdu zeptat.
Jsme si velmi blízcí a to se samozřejmě odráží i na pohledu na některé věci v rámci vedení města. Bohužel v některých věcech se samozřejmě neshodneme, což je dáno jak generačním posunem, tak rozdílnými životními zkušenostmi. Táta to však bezezbytku respektuje, věří mi a uvědomuje si, že vše se vyvíjí a posouvá dál. Rozhodně nás názorové rozdíly nemohou ovlivnit natolik, že bychom se dostali do větších roztržek.”

Ptala se Jitka Sobotková