Z jednání zastupitelstva města

Mikulovští zastupitelé se ve středu 22. května sešli ke svému dalšímu zasedání a během čtyř hodin projednali 19 bodů.

Kromě Jiřího Daniela (ODS) a Rostislava Souchopa (STAN) bylo přítomno všech 23 zastupitelů.

Největší diskuse byla při schvalování dotací z rozpočtu města na rok 2019 na podporu rozvoje kultury, sportu, volnočasových aktivit, sociální péče a památkové péče. Celková částka vyčleněná na dotační programy činí 3,17 milionu korun. Dále je v rozpočtu města vyčleněna částka ve výši jednoho milionu korun na individuální dotace. Přehled žadatelů a schválených dotací najdete na webových stránkách města www.mikulov.cz.

Zastupitelé schválili změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská rozvojová, s. r. o., s tím, že společnost bude mít dva jednatele. Společně se současným jednatelem Jaroslavem Smečkou bude firmu zastupovat také Markéta Sojková. Dojde také ke změně člena dozorčí rady společnosti TEDOS Mikulov, s. r. o., kdy Marii Leskovjanovou vystřídá ve funkci Leona Alexová (místostarostka města).

Zastupitelé podpořili myšlenku vzniku služby Senior taxi na území Mikulova. Více v článku na str. 2.

Návrh AOPK ČR, Správy CHKO Pálava, aby město zřídilo a provozovalo přírodní koupaliště v přírodní památce Lom Janičův vrch, zastupitelé odmítli.

Jitka Sobotková

Mikulov znak