Oprava komunikace Česká

Jedna z největších investic letošního roku – oprava komunikace Česká v centru Mikulova – se posouvá do další etapy. Po dřívějších rozsáhlých opravách, které prováděla firma Vodovody a kanalizace Břeclav, nyní bude opravena vozovka. V rozpočtu města je na kompletní opravu povrchu vozovky včetně chodníků počítáno s částkou 7,6 milionu korun. „Blížíme se k finále, postupujeme v souladu s legislativou a snažíme se o co nejkratší termín,“ řekl starosta města Rostislav Koštial s tím, že moc děkuje všem občanům za jejich toleranci, protože „opravit se to musí“. „Všichni věříme, že do Pálavského vinobraní to bude opraveno,“ dodal starosta.

Oprava komunikace Česká bude probíhat od 3. 6. do 5. 9. 2019.

„Oprava bude prováděna za úplné uzavírky a bude provedena kompletní výměna všech vrstev vozovky. Z uvedeného důvodu bude do značné míry omezen přístup k přilehlým nemovitostem,“ uvedl Peter Snášel z odboru stavebního a životního prostředí MěÚ Mikulov silničního správního úřadu.

KUDY POVEDE OBJÍŽĎKA?

  • Objízdné trasy budou vedeny po ulicích 1. května, Havlíčkova, Pavlovská.
  • Ulice Mlýnská bude slepá, doprava bude vedena obousměrně.
  • Ulice Vrchlického, Kapucínská budou přístupny přes Kostelní náměstí, Náměstím vedle Dietrichsteinské hrobky.
  • Autobusové zastávky Mikulov-Poliklinika, Mikulov-pošta, Mikulov-Pavlovská zůstávají zrušeny a jsou nahrazeny dočasnými zastávkami na ulici 22. dubna a Hliniště.

Jitka Sobotková

Mikulov znak