SERIÁL - Představujeme zastupitele města - Hana Míčková (ČSSD)

Postupně vám na stránkách Zpravodaje města Mikulov představujeme jednotlivé mikulovské zastupitele. Tentokrát jsme vyzpovídali Hanu Míčkovou.

Mgr. HANA MÍČKOVÁ (48 let), ČSSD

CSSD Míčková Hana

Od narození žiji v Mikulově. Po maturitě na mikulovském gymnáziu jsem nastoupila na pedagogickou fakultu v Brně. Po jejím ukončení jsem učila rok na ZŠ Valtická a od roku 1994 na ZŠ Pavlovská. V roce 2004 se obě tyto školy sloučily. Dnes jsem zástupkyní ředitele pro 1. stupeň, který je na obou budovách. Učím na Pavlovské angličtinu a vlastivědu. Snažím se předávat dětem nejen vědomosti a dovednosti, ale zejména ve vlastivědě jim ukazovat krásy našeho města a jeho okolí. Mám dva dospělé syny.

  

Co Vás vedlo ke vstupu do komunální politiky?
„Se vstupem do politiky jsem dlouho váhala. Zjistila jsem ale, že je potřeba pomoci škole na Pavlovské v její modernizaci a všemi prostředky zabránit jejímu uvažovanému zrušení. Chtěla jsem aktivně přispět pomoci tak nejen škole, ale také zkvalitňovat život našich spoluobčanů. V té době mi byla nejbližší politika sociální demokracie, pro kterou mě získal tehdejší senátor Ing. Jan Hajda, jehož práce jsem si velmi vážila.“

Která témata ve Vašem volebním programu jsou Vám nejbližší a na co se chcete v následujících čtyřech letech zaměřit?
„Vzhledem k mému povolání je to samozřejmě především školství. Zajímá mě také, jak naše děti tráví volný čas. Chci aktivně podporovat i ty, kteří se dětem věnují ve svém volném čase v oblasti sportu i kultury. Ráda bych také přispěla ke zvelebení našeho města, aby nebylo pouze atraktivním místem pro turisty, ale aby se zde žilo dobře především jeho občanům.“    

V jaký komisích, výborech města pracujete?
„Pracuji v komisi školské a v komisi pro kulturu, cestovní ruch a zvelebování města.“

V čem vidíte největší přínos vaší profesní kvalifikace a zkušeností pro funkci zastupitele?
„Snažím se přispět ke zkvalitnění podmínek vzdělávání našich dětí jak v předškolních tak školních zařízeních.

Jako konkrétní přiklad bych ráda uvedla právě dokončující přístavbu školy na budově Pavlovská, kde jsme v půdních prostorách vybudovali mimo jiné dvě nové odborné učebny – přírodovědnou a jazykově-počítačovou, kabinety a další nezbytné zázemí. Učebny jsou vybaveny novými počítači, které odpovídají nárokům na moderní vzdělávání, v tomto případě komunikaci v cizích jazycích, přírodní vědy a práci s digitálními technologiemi. O tomto projektu jsme podrobně informovali občany v předminulém čísle Zpravodaje.“

Co by se podle Vás mohlo, či mělo v Mikulově zlepšit a kde vidíte největší rezervy?
„Mezi největší problémy našeho města patří jistě parkování během turistické sezóny a s ním spojená kvalita a kapacita našich komunikací. Jistě by mohlo být také městem plným květin a zeleně.“

Jak se připravujete na zasedání zastupitelstva a kolik času přípravě věnujete?
„Materiály máme k dispozici týden dopředu, což vzhledem k množství dokumentů, které dostáváme, není příliš dlouhá doba. Přesto se snažím vždy vše pečlivě prostudovat. V mnoha případech si musím dané údaje ověřit, abych pak mohla hlasovat s nejlepším vědomím i svědomím. Jak se mi to daří, musí posoudit občané.“

Jak hodnotíte atmosféru a vzájemné vztahy v současném zastupitelstvu?
„Podle mého názoru je atmosféra přátelská a vztahy mezi zastupiteli jsou dobré. Zastupitelé přistupují k jednání velmi zodpovědně, a i když máme na některé projednávané body rozdílné názory, což je samozřejmě přirozené, snažíme se navzájem k sobě chovat slušně a s respektem.“   

Jakou knihu bychom našli na vašem nočním stolku, co máte momentálně rozečteného?
„Momentálně mám rozečtené dvě knihy. Jedna z nich je od Marka Hermana „Najděte si svého marťana“. V této knize najdete různé pohledy a úvahy z oblasti psychologie a mezilidských vztahů. Ty jsou pro mě velmi důležité v osobním životě i ve škole.

Druhá kniha je „Mé nepálské lásky“ od Michaely Gautan, ve které popisuje příběh české holky, která na mateřské vybudovala milionovou firmu a dětský domov. Autorka ukazuje, jak se nedat odradit a navzdory všem překážkám si splnit své sny.“

Těšíte se na prázdniny? A jak vlastně učitel tráví zasloužené prázdniny na konci školního roku?
„Prázdniny mají děti, učitelé si berou zaslouženou dovolenou. Pokud svou práci dělají s plným nasazením, odpočinek si opravdu zaslouží. Konec školního roku je vždy velmi vyčerpávající. Čeká nás ještě tradiční škola v přírodě, na kterou jezdí celý první stupeň z obou budov a další akce, ale bohužel i spousta papírování.

Vedení školy musí samozřejmě zajistit její chod i během prázdnin, kdy zde probíhají plánované opravy, případně rekonstrukce. Stále se snažíme zlepšovat podmínky pro práci našich učitelů i prostředí pro naše žáky.“

Ptala se Jitka Sobotková