Co bude s koupáním v Lomu?

Mikulovští zastupitelé na svém posledním jednání 22. května odmítli návrh Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Pálava, aby město zřídilo a provozovalo přírodní koupaliště v přírodní památce (PP) Lom Janičův vrch.  

Město nemá k tomuto v roce 2013 vyhlášenému zvláště chráněnému území žádný vlastnický vztah.

Lom však od svého zatopení v roce 2005 láká plavce a masové koupání posledních pár let ubližuje přírodě, vzácní živočichové i rostliny jsou v ohrožení. Ochránci přírody upozorňují na neudržitelný stav devastace této přírodní památky, a proto by bylo podle nich ideální, aby se našel někdo, kdo by v letních měsících provozoval lokalitu jako přírodní koupaliště.

S živelnou turistikou souvisí také výrazné dopravní problémy v okolí, není zde dostačující zázemí a neutěšený stav kritizuje veřejnost.

“Před osmi lety začala být situaci opravdu kritická a my nechceme ani nemůžeme tolerovat současný stav. A máme jen dvě varianty, buď lom zavřít a zakázat tam koupání, ale nedokážeme ho střežit. Takže by se z toho stal zákaz, který nikdo nerespektuje. Druhou možností je regulace pohybu, zpoplatnění vstupu a zřízení zde například přírodního koupaliště,” řekl vedoucí Správy CHKO Pálava Jiří Kmet.

V letních měsících přijde do Lomu každý den až tisíc lidí. Ideální stav a únosné pro přírodu by byla jen stovka koupajících se návštěvníků.

Ochranáři už před časem zveřejnili výzvu, že hledají provozovatele této přírodní památky v letních měsících a zároveň s nabídkou oslovili i město Mikulov.

“Posláním města ale není provozovat přírodní památku a řešit vzniklé problémy spojené s její ochranou. Jsme si vědomi toho, že je to opravdu oříšek, ale provozování přírodního koupaliště je podnikatelský záměr a ten se moc neslučuje s přírodní památkou. Pro město Mikulov by to byl Černý Petr, který nemůžeme přijmout, nemůžeme provozovat přírodní koupaliště,” řekl starosta Mikulova Rostislav Koštial a zastupitelé ho většinově podpořili a návrh ochranářů odmítli.

Provozovatel přírodního koupaliště bude muset zabezpečit provoz nejen z hlediska základního hygienického vybavení, ale i z hlediska bezpečného užívání. Např. zajištění stability svahů,  vybudování bezpečného mola pro přístup do vody, zajištění ostrahy a plavčíka apod. Zároveň oplocení celého areálu není přípustné, neboť se jedná o plochy přírody a chráněné přírodní památky.

Jitka Sobotková

HipstamaticPhoto 575311675.093813