Fitness park na sídlišti bude už brzy sloužit svému účelu

Projekt Fitness parku na sídlišti doznává poslední dobou výrazných změn.

Dříve nevyužívané území s náletovými dřevinami a ruderálním porostem bylo parkově upraveno a nyní je určeno především pro krátkodobou rekreaci. Součástí projektu bylo také vybudování nových cest s mobiliářem, výběhem pro psy, který bude oplocený a osazený agility prvky. Na celém území vznikla nová výsadba stromů, keřů a popínavých dřevin.

Historie projektu

Město Mikulov dne 5. 4. 2018 rozhodlo o výběru nejvýhodnějšího dodavatele pro splnění zakázky a tím se stala společnost Sarahs associates, s. r. o. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 2 124 000 Kč bez DPH. Firma Sarahs associates, s. r. o., vyhrála veřejnou zakázku s cenou 1 598 629,05 Kč bez DPH. Práce byly zahájeny dne 30. 4. 2018 a měly být dle smlouvy dokončeny 26. 12. 2018. Město bylo firmou Sarahs associates, s. r. o., přesvědčováno, že dílo i když se zdržením zvládne dokončit. Ani po urgenci ze strany města se tak nestalo, a proto město přistoupilo dne 6. 5. 2019 k odstoupení od smlouvy.

„K tomuto kroku jsme se odhodlali po velmi důkladném právním zvážení vůbec poprvé. Nikdy v minulosti jsme neměli s žádným projektem takové problémy. V současné době však není vůbec jednoduché dokončit celou zakázku, protože jiné firmy mají spoustu již dříve nasmlouvané práce,“ řekla místostarostka města Leona Alexová.

Firmě Sarahs associates, s. r. o., město Mikulov vyměřilo smluvní sankce a jako důsledek vzniklé situace došlo k přepracování a ke zpřísnění nově zadávaných smluv, aby se tato situace pokud možno již neopakovala.

Současnost

„Po odstoupení od smlouvy jsme v průběhu měsíce května řešili vypořádání smluvních vztahů a nemohli jsme tak pracovat na dokončení a údržbě. Zároveň jsme nemohli z důvodu možného sporu podávat veřejnosti žádné relevantní informace,“ upřesnila místostarostka města.

Kvůli zdržení projektu a dobrému počasí došlo také k velkému růstu vegetace. Nyní už ale ve Fitness parku probíhá základní údržba, došlo k pokosení vzrostlé trávy a k ořezu stromů a budou probíhat práce na dokončení.

„Po vyjednávání se nám podařilo najít ochotné firmy, které jsou schopné tuto investici dokončit. Občanům se omlouváme, že areál ještě není dokončen a prosíme je o trpělivost,“ dodala na závěr místostarostka Leona Alexová.

Jitka Sobotková

Mikulov fitness park