K čemu a jak slouží SENIOR TAXI

V Mikulově už druhý týden funguje nová služba Senior taxi. Zájem o ni je, ale někdy dochází k nedorozumění, která se týkají toho, na co a jak je možno tuto službu čerpat. Proto se k tématu vracíme.

„Služba Senior taxi je určena pro občany města Mikulova, včetně Mušlova. Mohou ji za zvýhodněných podmínek využívat senioři a zdravotně postižení občané, kteří dovršili věk 70 let nebo jsou držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,“ vysvětlila místostarostka města Sylva Chludilová.

Služba Senior taxi je určena zejména pro to, aby senioři navštívili lékaře, poštu, městský úřad, knihovnu, senior klub. Oprávněná osoba se bude moci v rámci této služby přepravovat maximálně 8krát v jednom měsíci.

Přeprava probíhá pouze v pracovní dny po domluvě s provozovatelem. Službu si budou moci občané objednat na telefonním čísle 607 856 205. Služba se musí objednat vždy min. jeden den předem.

V případě odstoupení od objednávky služby je oprávněná osoba povinna informovat provozovatele služby. Pro samotné seniory-cestující je cena stanovena paušální částkou: 20 Kč za jízdu (celkově jízda po území Mikulova bude stát 70 Kč – 20 Kč hradí senior a 50 Kč město Mikulov. Cena jedné oprávněné jízdy z ulice Mušlov nebo na ulici Mušlov je stanovena paušální částkou 120 Kč – 20 Kč senior, 100 Kč město Mikulov). Tuto částku je povinen uhradit každý, kdo službu v daný okamžik čerpá.


Sužbu si bude moci objednat pouze držitel platné evidenční karty Senior taxi. Tu si lze zřídit přímo na Městském úřadě Mikulov.

Vydávání evidenční karty Senior taxi

Vydávat evidenční karty a zároveň přijímat podepsané formuláře budou oprávněni zaměstnanci Městské úřadu Mikulov odbor organizačních a vnitřních věcí, podatelna městského úřadu na adrese:

Město Mikulov

podatelna městského úřadu

Náměstí 1

69201 Mikulov

Telefon: 519 444 550, 519 444 555

Doklady související s vydáním evidenční karty budou předány na odbor sociálních věcí.

Jitka Sobotková

seniortaxi