SERIÁL - Představujeme zastupitele města - Vojtěch Mihalík (Mikulovští)

Postupně vám na stránkách Zpravodaje města Mikulov představujeme jednotlivé mikulovské zastupitele. Tentokrát jsme vyzpovídali Vojtěcha Mihalíka.

JUDr. VOJTĚCH MIHALÍK (32 let), Mikulovští

Mikulovsti VOjta

Živí mě právo, jsem advokátem, sídlím v Mikulově, nicméně své služby poskytuji po celé republice. Celý život žiji v našem městě, vyjma skvělých studijních pobytů v Brně a v Salzburgu. 

Co Vás vedlo ke vstupu do komunální politiky?
Touha přispět svou troškou do mlýna a zájem rozhodovat o věcech, které přímo ovlivňují můj život.“ 

Která témata ve Vašem volebním programu jsou Vám nejbližší a na co se chcete v následujících čtyřech letech zaměřit?
„Trvale udržitelný rozvoj města. Příznivé životní prostředí pro obyvatele. Vzhled města a péče o něj.“  

V jaký komisích, výborech města pracujete?
Finanční výbor, Komise pro sport a volný čas, Komise pro strategický rozvoj města.“

V čem vidíte největší přínos vaší profesní kvalifikace a zkušeností pro funkci zastupitele?
„Skutečnost, že jsem advokátem, mi při práci zastupitele velmi pomáhá, neboť fakticky všech otázek, o kterých rozhodujeme, se právo alespoň trochu dotýká.“ 

Co by se podle Vás mohlo, či mělo v Mikulově zlepšit a kde vidíte největší rezervy?
„Příliš se zaměřujeme na velké projekty, které současně nejsme schopni realizovat. Schází mi každodenní péče o drobnosti.“ 

Jak se připravujete na zasedání zastupitelstva a kolik času přípravě věnujete?
„Připravuji se v takové míře, abych se mohl kvalifikovaně rozhodnout, nemusel se za svůj hlas stydět a byl schopen o řešených otázkách na zastupitelstvu diskutovat.“ 

Jak může podle Vás zastupitel, který není ve vládnoucí koalici, něco prosadit, ovlivnit?
„Nechtěl jsem být členem koalice o 21 členech. Bral jsem to však tak, že nejsme v opozici, pouze nemáme místo v radě (které jsme vzhledem k uvedenému odmítli). Nyní musím uznat, že mimo "vládnoucí koalici" jsme. Cokoliv prosadit je velmi těžké, neboť návrhy nejsou brány jako podnět ke zlepšení čehokoliv v Mikulově, avšak jako konkurence, kterou přeci není možno podpořit. Nevítězí rozum a argumenty, avšak pocity a bohužel zejména lhostejnost a komfortnost.“

Na posledním zasedání Zastupitelstva města 22. 5. se projednával vámi předložený podnět ve věci Gymnázia a střední odborné školy Mikulov. Navrhoval jste, aby město započalo kroky k převzetí školy do své správy od svého zřizovatele Jihomoravského kraje. Co vás vedlo k tomu tento podnět podat?
„Střední školství považuji za nejdůležitější instituci v Mikulově. Gymnázium je hrozně důležité pro celkový rozvoj města. Pokud se nyní kraj rozhodne, že jej zruší, tak jej zruší a my s tím nic moc nezmůžeme. Chtěl jsem, aby si město samo mohlo o Gymnáziu rozhodovat. Snad se nám rozhodnutí zastupitelů v budoucnu nevymstí.“  

Jak trávíte volný čas, jaké jsou vaše zájmy a koníčky?
„Co mě baví? Právo, věci veřejné, literatura, příroda, cestování, horská turistika, sport (zejména český lakros, badminton a horské kolo) a víno.

Ptala se Jitka Sobotková