Město Mikulov připravuje pronájem

-          bytu 2+1 na ul. Alf. Muchy 3

-          bytu 2+1 na ul. Vídeňská 17

Bližší informace naleznete na úřední desce MěÚ Mikulov a webových stránkách www.mikulov.cz v sekci „Nabídka městských bytů“ nebo na Majetkoprávním odboru Městského úřadu Mikulov, tel.: 519 444 525.

Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov

Mikulov znak