Připravuje se revitalizace Kozího hrádku

Koncem května se ze skalnaté dominanty Mikulova Kozího hrádku uvolnilo kus  zvětralých částí, které dopadly na přilehlou ulici.

Bezprostředně po zaregistrování této události byl inkriminovaný prostor provizorně oplocen a v současné době probíhají v lokalitě sanační práce. Zvýšená pozornost návštěvníků je na místě.

Kozí hrádek patří mezi nejnavštěvovanější části Mikulova a zejména vápencové cesty jsou trvale zatížené. I proto město chce celé území revitalizovat a připravuje k tomu studii. „Chceme řešit celé území včetně kamenných cest, schodiště, zeleně, stabilizace vápencových masívů,“ řekl starosta Rostislav Koštial. Zároveň se také zpracovává analýza všech vápencových dlážděných povrchů v Mikulově. „Potřebujeme zjistit, v jakém jsou stavu, jak se na nich podepsala jak zátěž automobilů, tak voda a povětrnostní podmínky,“ dodal starosta.

Jedná se o ulice směrem ke Kozímu hrádku a na Svatý kopeček, ulice Kamenný řádek, Purkyňova a prostor před kostelem sv. Jana.

Jitka Sobotková

kozi hradek