SERIÁL - Představujeme zastupitele města - Vlastimil Mihalík (Mikulovští)

Postupně vám na stránkách Zpravodaje města Mikulov představujeme jednotlivé mikulovské zastupitele. Tentokrát jsme vyzpovídali Vlastimila Mihalíka.

Ing. VLASTIMIL MIHALÍK (34 let), Mikulovští

Mikulovsti Vlasťa

Vystudoval jsem Fakultu strojní na VUT v Brně obor Mechatronika a momentálně pracuji jako ředitel výroby ve společnosti zabývající se strojírenstvím a automatizací. Celý život žiji, užívám si a prožívám v Mikulově, kde jsme se s mou ženou rozhodli založit i rodinu. Jsem skaut.

Co Vás vedlo ke vstupu do komunální politiky?
„Především snaha a chuť zapojit se do společného dění a směrování. Nebýt nevšímavý a neaktivní ve městě, ve kterém žiji. Prostě ‚přiložit ruku k díluʻ.“

Která témata ve Vašem volebním programu jsou Vám nejbližší a na co se chcete v následujících čtyřech letech zaměřit?
„Práce s mládeží, dotační politika města, systémy řízení a vedení společností, které vlastní město.“

V jaký komisích, výborech města pracujete?
„Kontrolní výbor, komise pro sport a volný čas, dotační komise.“

Co by se podle Vás mohlo či mělo v Mikulově zlepšit, a kde vidíte největší rezervy?
„Dotahování velkých projektů. Podle mě máme velké oči, široký záběr a mnoho akcí pak má opožděný začátek, kostrbatý průběh a bolestivou koncovku. Poslední rozpočty končily často v přebytku, protože jsme nebyli schopni prostředky proinvestovat.“

Jak se připravujete na zasedání zastupitelstva a kolik času přípravě věnujete?
„Snažím se připravovat tak, abych na zastupitelstvu mohl reagovat a přispět k řešení věci.“

Co Vás na práci zastupitele překvapilo ať už příjemně či nepříjemně? 
„Velmi dobře hodnotím práci zaměstnanců našeho úřadu. Nepříjemně mne překvapuje, že i přesto, že by podle mne měla být v komunální politice stranická či koaliční příslušnost spíše upozaděna a do popředí by se měla dostat snaha o nalezení společného řešení, které by prospělo celku, tomu tak v případech některých důležitých rozhodnutí není.“

Jak může podle Vás zastupitel, který není ve vládnoucí koalici, něco prosadit, ovlivnit?
„Jde to ztuha, občas se něco podaří. Snažíme se naše návrhy podložit logickými argumenty založenými na kvalitních zdrojích. V opodstatněných případech, kdy jsou návrhy komplexnější a informací je více, je zpracujeme písemně a posíláme předem všem zastupitelům. Bohužel některá hlasování jsou podle mě rozhodována spíše na základě pocitu či koaliční příslušnosti.“

Na jakou z kulturně-společenských akcí mikulovského léta se těšíte a nikdy si nenecháte ujít?
„Se ženou se každoročně rádi účastníme Městského plesu, líbí se nám projekt Expediční kamera a v posledních letech navštěvujeme ozvěny Febiofestu.“

Jak trávíte volný čas, jaké jsou vaše zájmy a koníčky?
„Nejvíce času se snažím věnovat rodině – společným činnostem, tento čas si velmi užívám. Rodina je pro mě oáza především pozitivní energie. Hned na druhém místě je má druhá rodina – skaut. Jsem hrdou ‚vůdkyníʻ dívčího oddílu Mikulovského skautského střediska. Zní to možná legračně, ale tato pozice mě baví a opravdu hodně mi rozšířila obzory a nabyté zkušenosti využívám například i v pracovním procesu. Další koníčky, které jsou nyní trochu utlumené, jsou např. rally, střelba, kytara, literatura (technická, sci-fi, dobrodružná).“

Ptala se Jitka Sobotková