Noční klid v Mikulově

Město Mikulov má zastupiteli schválenou obecně závaznou vyhlášku č. 7/2018 o nočním klidu. Její úplné znění najdete na webových stránkách města www.mikulov.cz.

Co je to noční klid?

Noční klid je časový úsek, kdy je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy, a to zejména do té míry, aby se uvnitř prostor určených k přenocování osob, jako jsou například rodinné domy, byty, ubytovací a rekreační objekty, neprojevovaly tyto hlučné projevy nad míru ostatních zdrojů hluku ve stejné době a na stejném místě obvyklých, které tato vyhláška neupravuje (jako je např. hluk způsobený provozem na veřejných komunikacích nebo povětrnostními vlivy).

Osoby spravující provozovny, které jsou možným zdrojem hluku v době nočního klidu, jako jsou hostinská zařízení, zábavní podniky a podobné provozovny, musí v době nočního klidu zajistit jejich chod tak, aby provoz a vše, co s ním souvisí, nenarušovaly noční klid.

Kdy je noční klid?

Noční klid je doba po 22. hodině do 6. hodiny. Ve dnech, kdy se v Mikulově konají velké kulturní a společenské akce, se však doba trvání nočního klidu upravuje. Přinášíme vám přehled (srpen–prosinec 2019). Kompletní přehled najdete v plném znění OZV.

  • v noci z 3. 8. 2019 na 4. 8. 2019, MVS „dílna“, doba nočního klidu od půlnoci do 6. hodiny,
  • v noci z 9. 8. 2019 na 10. 8. 2019, Mikulovské pivobraní, Festival sousedé doba nočního klidu po 24. hodině do 6. hodiny,
  • v noci z 10. 8. 2019 na 11. 8. 2019, Mikulovské pivobraní, ukončení a vernisáž MVS „dílna“, Festival sousedé, doba nočního klidu po 24. hodině 10. 8. do 6. hodiny dne 11. 8. 2019,
  • v noci z 30. 8. 2019 na 31. 8. 2019 a v noci z 31. 8. 2019 na 1. 9. 2019, Eurotrialog, doba nočního klidu po 24. hodině do 6. hodiny
  • v noci z  3. 9. 2019 na 4. 9. 2019 a v noci z 4. 9. 2019 na 5. 9. 2019, společenský večer „konference e-government 20:10“, doba nočního klidu po 24. hodině do 6. hodiny,
  • v noci z 6. 9. 2019 na 7. 9. 2019 a v noci ze 7. 9. 2019 na 8. 9. 2019, Pálavské vinobraní, doba nočního klidu po 2. hodině do 6. hodiny dnů 7. 9. 2019 a 8. 9. 2019,
  • noc z 31. 12. 2019 na 1. 1. 2020, Silvestr, doba nočního klidu po 2. hodině do 6. hodiny dne 1. 1. 2020.

   Jitka Sobotková

Mikulov znak