Projednávání dopravního značení ulice 1. května

Dne 23. 9. 2019 v 17.00 proběhne na podnět části obyvatel ulice 1. května v kině Mikulov projednání stanoveného dopravního značení na ulici 1.května, Mikulov. Jedná se o vodorovné dopravní značení, které upravuje systém parkování vozidel na ulici 1. května. Peter Snášel odbor stavební a životního prostředí MěÚ Mikulov silniční správní úřad

Peter Snášel, odbor stavební a životního prostředí MěÚ Mikulov silniční správní úřad

Mikulov znak