Městské koupaliště se dočká rozsáhlé rekonstrukce

Již nevyhovující stav městského koupaliště Riviéra přiměl město Mikulov k nezbytnému kroku, a tím je rekonstrukce.

„Již několik let naše koupaliště fungovalo na výjimku s určitými podmínkami provozu. Jeho oprava je nezbytná a rekonstrukce se bude týkat zejména vnitřního vybavení koupaliště, řešit se budou bazény, tobogány, dále pak samotná technologie a zpevnění ploch. Oprava budov a zázemí, které by si to jistě také zasloužily, nejsou součástí tohoto výběrového řízení. To budeme řešit jiným způsobem,“ řekl starosta města Rostislav Koštial.

Rada města na svém zasedání dne 2. září schválila zadání veřejné zakázky na rekonstrukci městského koupaliště Riviéra.

Samotné práce v řádech desítek milionů korun by měly začít co nejdříve po skončení výběrového řízení tak, aby už letní sezona v roce 2020 byla v novém.

Stanislav Mach, vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání Městského úřadu Mikulov, nám k veřejné zakázce řekl více technických záležitostí.

  • Nové bazény budou určeny jak pro ty nejmenší počínaje dětským bazénem, tak i pro ty větší, kteří spíše využijí nový výcvikový bazén.
  • Při rekonstrukci bazénu se využije stávajících půdorysů bazénů (mimo dětský bazén), do kterých budou provedeny nové nerezové bazény s protiskluznou úpravou dle nejnovějších trendů.
  • Dětský bazén bude mít nově velikost 13 m x 7 m a hloubku 0,1 m–0,4 m a bude dohřívaný.
  • Další součástí dětského bazénu budou nové atrakce, jako je vodní ježek, skluzavka a vodní zvon.
  • Dojezdový bazén a výcvikový vč. tobogánů bude mít nově velikost 19 m x 12,5 m a hloubku 0,8–1,1 m. Tento bazén bude rozdělen na dvě části; první část bude sloužit převážně dětem, které se zde mohou učit plavat, kdežto druhá část bazénu bude sloužit pouze pro dojezd z tobogánu.
  • Tobogány budou také nové. Dojde ke zvýšení stávajícího tobogánu na 8 m oproti stávajícímu, který má 6,5 m a jeho délka bude nově 84,9 m.
  • Pro děti vznikne vedle tobogánu i trojskluzavka s výškou 2,2 m a délkou 9,5 m.
  • Největší bazén bude víceúčelový a bude mít nově velikost 47,5 m x 13,15 m, a to díky spojení dvou menších stávajících bazénů. V první části bazénu bude spíše relaxačně herní zóna a bude zde např. vodní chrlič, masážní trysky, houpací záliv a další. Zadní část bazénu bude sportovněji zaměřená a přístup zde bude nově možný i vodou kolem lanového mostu a nově vybudovaného dělícího mola. Tato zadní část bude zaměřená pro plavce, jelikož se zde budou nacházet čtyři plavecké dráhy délky 25 m. Hloubka plavecké části bude obdobná jako v krytém bazénu v Břeclavi, tj. 1,6–1,3 m.
  • Krom+ viditelných změn budou i takové, které na první pohled nebudou tolik patrné. V rámci nových hygienických požadavků totiž vzniknou nové akumulační jímky pro bazénovou vodu vč. strojovny atrakcí. Tento objekt se bude nacházet mezi bazény a bude umístěn pod zemí.

„Nyní probíhá v rámci otevřeného výběrového řízení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK příjem nabídek na rekonstrukci bazénu. Nabídky bude možné podávat do 9. 10. 2019, po tomto termínu bude vybrán nejvhodnější dodavatel,“ doplnil na závěr Stanislav Mach.

Jitka Sobotková

koupaliště aktuální