SERIÁL - Představujeme zastupitele města - Tomáš Ranzenhofer

Postupně vám na stránkách Zpravodaje města Mikulov představujeme jednotlivé mikulovské zastupitele. Tentokrát jsme vyzpovídali zastupitele Tomáše Ranzenhofera.

 Ing. TOMÁŠ RANZENHOFER, Ph. D. (42 let) Pro Mikulov

Studoval jsem VUT fakultu strojní. Po absolvování VŠ jsem pracoval v několika firmách jako manažer. Nyní pracuji jako soudní znalec ve strojírenství, interim manažer ve výrobních společnostech a finanční konzultant. Jsem svobodný a bezdětný.

Pro Mikulov ranzenhofer

Co Vás vedlo ke vstupu do komunální politiky?
„Hlavní důvod byl jeden – využít nasbíraných zkušenosti z mé profesní praxe v práci pro město Mikulov, ve kterém žiji od dětství a které mám moc rád.“

Jste v ZM úplný nováček. Bylo pro vás velké překvapení, když jste získal od voličů takovou důvěru?
„Ano, překvapilo mě to. Chtěl jsem být nápomocný sdružení Pro Mikulov, ale že dostanou hned čtyři kandidáti takovou důvěru, nikoho ani ve snu nenapadlo.“

V jaký komisích, výborech města pracujete?
„Jsem členem komise pro strategický rozvoj města.“

V čem vidíte největší přínos své profesní kvalifikace a vašich zkušeností pro funkci zastupitele?
„Moje profese konzultanta a interim manažera vyžaduje být obezřetný a přemýšlivý, abych správně zastával funkce ve vedení společností, do kterých jsem dočasně dosazen. Jedná se o různorodé výrobní společnosti, a to vyžaduje důkladnou, ale rychlou analýzu a rychlé, ale správné rozhodnutí. Tyto schopnosti a získané zkušenosti se dají využít i ve funkci zastupitele.“

Co by se podle Vás mohlo, či mělo v Mikulově zlepšit, a kde vidíte největší rezervy?
„Mikulov je krásné turistické město a také návštěvníkům nabízí různé vyžití. Občané, kteří nepodnikají v turismu, tím samozřejmě trpí. A také samotné město tím trpí. Zde vidím možnosti ke zlepšení. Uvedu několik ožehavých problémů, které musí město začít hned řešit – další parkovací místa, oprava chodníků, oprava silnic, veřejné osvětlení, čistota a upravenost veřejných ploch ve městě i na jeho okrajích, více laviček, více květinové výzdoby, více odpadkových košů a také jejich pravidelný svoz. I když na těchto bodech město pracuje, tak stále nejde nikde vidět zlepšení. Vše trvá neúměrně dlouho. Kdyby se tak město inspirovalo ve vedlejších městech – Valtice, Velké Pavlovice, Bořetice, Kyjov. Tato města nemají zdaleka takový význam na mapě turistických cílů na jižní Moravě, a přesto jsou opravdu někde jinde. Z toho je mi moc smutno.

Vedení města se často upíná na velké nebo megalomanské projekty, které by ani neměly být prioritou, a běžné, zásadní činnosti města prostě nevykonává na patřičné úrovni. A přitom by se daly řešit okamžitě a bez větších nákladů. Vidím problém, vyřeším problém. Městské firmy na to vybavení a kapacity mají. Ale mnohdy se asi čeká i až na havarijní stav a pak se celá ulice na rok uzavře a opraví se kompletně. A to jsou věci, které občany nejvíce štvou. A mě taky.“

Jak se připravujete na zasedání zastupitelstva a kolik času přípravě věnujete?
„Materiály dostanu pár dní před zasedáním zastupitelstva, většinou před víkendem, a tak na prostudování a přípravu obětuji víkend. Jednotlivé body ale konfrontuji se svými zkušenostmi a s názory občanů, které sbírám průběžně. Ty mi pak dávají smysluplnou mozaiku pro má rozhodnutí či tvorbu názorů.“

Co Vás na práci zastupitele překvapilo, ať už příjemně, či nepříjemně?
„Asi ze všeho nejvíc mě překvapilo tempo, jakou probíhá samotné zasedání zastupitelstva. Bere se bod po bodu, padají protinávrhy a hlasuje se vždy pro poslední protinávrh, vše ve velmi rychlém sledu a zastupitel musí pořád dávat pozor, pro co hlasuje, aby se pak dodatečně za své rozhodnutí nemusel stydět. Mně se to zatím nestalo, ale některým už ano, a přitom nováčci už nebyli. Málo se o věcech diskutuje přímo na zastupitelstvu.“

Jak může podle Vás zastupitel, který není ve vládnoucí koalici, něco prosadit, ovlivnit?
„Je to velmi složité něco v menšině prosadit. Body pro schvalování na zasedání zastupitelstva jsou již připraveny tak, aby doporučení rady nebo různých komisí bylo akceptováno. Při diskuzích vzniká prostor pro protinávrhy, ale ty nejsou skoro nikdy majoritou akceptovány. Bohužel vládnoucí koalice neumožní větší změnu, či úplný obrat v předem připraveném hlasování. Je to pro mne velké poučení. Majorita, která neakceptuje ani pro město mnohdy zajímavé podněty menšiny, se tak stává velkou brzdou v rozvoji města a demotivací pro občany, kteří se chtějí podílet na jeho rozvoji.“

Jak trávíte volný čas, jaké jsou Vaše zájmy a koníčky?
„Moc volného času nemám, ale když už nějaký je, tak si zajdu na brusle, kolo anebo do sauny. Podle toho, co počasí umožní. Posledních dvacet let trávím dovolenou na lodích, a to plachtěním nebo potápěním.“

Děkuji za rozhovor
Jitka Sobotková