Veřejná výsadba květinového záhonu

prostor u polikiniky