Zkontrolujete si MESOH za rok 2018/2019

Vážení občané,

dne 30. 09. 2019 bylo ukončeno období „MESOH roku 2018/2019“ a nastal čas na provedení inventury stanoviště a aktualizaci odpadového dotazníku na vašem odpadovém účtu. 

Vše je možné provést po přihlášení do vašeho odpadového účtu na stránkách www.mojeodpadky.cz.

Pro správný výpočet úlevy na poplatku za komunální odpad je důležité, aby počty výsypů a počty osob na stanovišti odpovídaly skutečnému stavu. V případě nesouladu v počtu provedených výsypů u jednotlivých komodit nebo nesouladu v počtu osob podílejících se na třídění v rámci daného stanoviště, se prosím obraťte na Ing. Evu Filusztkovou (referent odpadového hospodářství města Mikulov, tel. 519 444 572, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Kontrolu bude možné provést osobně na Městském úřadě, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov, v kanceláři č. 310 ve dnech:

Pondělí: 8:00–17:00

Středa: 8:00–18:00

Touto cestou bychom vás ještě rádi informovali o stále se opakujícím problému, který se týká novorozenců. V případě narození dítěte je nutné ho individuálně přiřadit na stanoviště. Automatické přiřazení není možné. V případě, že novorozené dítě nebude přiřazeno na stanoviště, není možné pro něj nárokovat úlevu na poplatku. V souvislosti s výše uvedeným je ještě nutné upozornit na skutečnost, že pokud jakékoliv osoba není evidována na řádně vyplněném stanovišti (potvrzená inventura + vyplněný odpadový dotazník), nemá nárok na výpočet úlevy za třídění odpadu.

Abychom se vyhnuli případným nesouladům se skutečností a následným reklamacím, je důležité, abyste stav vašeho účtu udržovali stále aktuální

Období reklamací je dáno platnou obecně závaznou vyhláškou města Mikulov č. 5/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 4 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a pro letošní MESOH rok, je to měsíc listopad 2019.

Na závěr bychom vás rádi informovali, že letošní MESOH rok je od předcházejících odlišný ve způsobu výpočtu úlevy. Ta se bude nyní počítat přes hodnotu jednoho EKO bodu.  Principy pro získání těchto EKO bodů jsou však stejné, jako v předchozích letech. Na vašich odpadových účtech na stránkách www.mojeodpadky.cz je uvedena výše úlevy na poplatku. Upozorňujeme, že se jedná pouze o předpokládanou úlevu. Finální úleva bude stanovena na konci roku tak, že se vaše získané EKO body vynásobí hodnotou EKO bodu, kterou stanoví zastupitelstvo města na konci roku.

Rádi bychom Vám všem, kteří se podílíte na snižování produkce odpadů a jejich maximálním možném třídění v našem městě, za Vaši snahu touto cestou poděkovali a popřáli Vám do dalšího MESOH roku co nejmenší produkce odpadů. 

Děkujeme.

Eva Filusztková

odpady