Bezpečnostní desatero pro obyvatele obcí ČR

 Vážení spoluobčané,

velmi mi záleží na životech a zdraví každého z obyvatel našeho města a dodržováním bezpečnostního desatera lze ke zmíněnému velkou měrou přispět.

Věřím, že přiložený informační leták BEZPEČNOSTNÍ DESATERO, který jsme připravili ve spolupráci s generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, vám bude nápomocen.

Odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru nesete pouze vy sami. Počet požárů domácností, které mají tragické následky, je každoročně vysoký. Proto věřím, že dodržováním BEZPEČNOSTNÍHO DESATERA tento vysoký počet tragédií můžeme snížit.

Přeji vám příjemné podzimní dny

Rostislav Koštial, starosta města

3 Desatero A4 tisk page 0001