Mikulov za poslední dva roky proinvestoval bezmála sto milionů korun

V Mikulově vznikly za dva poslední roky investiční akce za bezmála sto milionů korun. Významné investiční akce namyšlené a započaté v loňském roce byly letos dokončeny a slouží mikulovským občanům. „Všechny tyto investice byly do občanské vybavenosti, tedy pro naše spoluobčany. Částka to není rozhodně zanedbatelná,“ zamýšlí se starosta města Rostislav Koštial.

V roce 2018 bylo dokončeno několik významných akcí:

  • Habánská – úpravy mateřské školy – přístavba a opravy v celkové hodnotě 11,1 milionu korun.
  • Výstavba 8 bytových jednotek pro sociální bydlení v domě na ul. Venušina 31. Cena stavby byla 8,6 milionu korun.
  • Oprava komunikace na ulici Koněvova v hodnotě 3,9 milionu korun.

V letošním roce byly dokončeny tyto významné akce:

  • Revitalizace bytového domu – zateplení na ulici Hraničářů 1, 3, 5 v celkovém finančním objemu 12,6 milionu korun.
  • Na sídlišti na ulicích Hraničářů, Nádražní, Pod Strání, Větrná, Kpt. Jaroše, Zd. Nejedlého, St. Živného a Vinařská proběhla kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení. Byly vyměněny nejen rozvaděče a kabelová síť, ale především nahrazeny staré ocelové, zkorodované stožáry veřejného osvětlení novými hliníkovými bezúdržbovými stožáry s nejmodernějšími LED svítidly v souladu se standardy města Mikulov. Celkem město Mikulov za kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení zaplatilo 9,2 milionu korun.
  • Za 19 milionů korun byly vybudovány nové odborné učebny v půdní vestavně na ZŠ Valtická v budově detašovaného pracoviště na ulici Pavlovská. V půdních prostorách vznikl za 2,5 milionu korun prostor pro dvě nové odborné učebny – přírodovědnou a jazykovo-počítačovou –, kabinety k těmto učebnám a další nezbytné zázemí, včetně důstojné pracovny pro školní psycholožku a nových prostor pro jednání s rodiči. Učebny jsou vybaveny novými počítači.
  • Součástí stavebních úprav bylo také zajištění bezbariérového přístupu a v rámci projektu byla zbudována rampa ve dvorní části budovy, ze které je právě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace zajištěn vstup do budovy školy a na schodištích spojujících jednotlivá patra včetně půdních prostor je instalována schodišťová plošina.
  • Vytvoření nových sběrných míst pro umístnění sběrných kontejnerů stálo 13,5 milionu korun.
  • Fitness park na sídlišti je připraven na sezonu 2020. Za 0,8 milionu korun bylo zbudováno veřejné osvětlení, herní prvky stály 1,9 milionu korun, také zde byly provedeny zemní práce, vybudovány cestičky a prostor se zelení, usazeny agility prvky za 2,5 milionu korun a vodní prvky za 2,4 milionu korun.
  • Jednou z nejstěžejnějších investic roku 2019 byla oprava komunikace Česká, kdy město Mikulov investovalo 7,3 milionu korun. Této finální opravě povrchu předcházela oprava vodovodu a kanalizace, kterou prováděla společnost VaK Břeclav.

 Jitka Sobotková, zdroj: Stanislav Mach, odbor rozvoje a živnostenského podnikání MěÚ Mikulov

mikulov vecerni 2015 49 fotom ark