UPOZORNĚNÍ!

Uzavřená komunikace

Z důvodu dokončení oprav komunikací po rekonstrukci kanalizace na ulici Česká bude ve dnech 12.–22. 11. 2019 uzavřena křižovatka ulic Pavlovská, Česká, Brněnská a začátek ulice 1. května od nájezdu u ulice Koněvova.

Z důvodu těchto uzavírek bude ulice Pavlovská od křižovatky s ulicí Wolkerova slepá, ulice Česká bude od křižovatky s ulicí Mlýnská obousměrná, ulice Mlýnská bude obousměrná. Náměstí Mikulov bude obousměrné s vjezdem od ulice Svobody s průjezdem na ulici Brněnská.

Z uvedených důvodů nebudou obsluhovány autobusové zastávky Mikulov, Poliklinika, U Pošty, Pavlovská, Pod Kozím hrádkem. Náhradní autobusové zastávky budou na ulici 22. dubna a Hliniště. Pro motorová vozidla mimo BUS může být omezení upraveno v závislosti na termínu a rozsahu prováděných prací.

Peter Snášel

odbor stavební a životního prostředí MěÚ Mikulov silniční správní úřad