Anketa zaměřená na spokojenost se Zpravodajem města Mikulov

Vážení spoluobčané, čtenáři Zpravodaje města Mikulov,

v říjnu probíhala v tištěném Zpravodaji města Mikulov a na sociálních sítích (webové stránky města Mikulov a Facebook Město Mikulov) anketa, ve které nás zajímalo, jak jste spokojení se Zpravodajem města Mikulov.

Celkem se do ankety zapojilo 274 respondentů.

  • 42 odevzdalo svůj vyplněný anketní lístek do sběrného místa ve vestibulu Městského úřadu v Mikulově
  • 108 se zapojilo do ankety na webových stránkách města
  • 124 jich odpovídalo na Facebooku

Nyní vám přinášíme výsledky ankety a děkujeme všem, kteří se do ní zapojili a věnovali jí svůj čas.

Vyplývá z ní, že obyvatelé města (respondenti) získávají nejvíce informací z tištěného Zpravodaje města Mikulov, preferují jeho 14denní vydávání a distribuci do všech schránek ve městě.

Zároveň se všem čtenářům omlouváme za problémy, které jsou poslední dobou s distribucí Zpravodaje. Distributor, který nám jej roznáší, opětovně nedělá svou službu kvalitně, a proto intenzivně hledáme jiné řešení. Věříme, že od nového roku bude distribuce Zpravodaje kvalitnější.

Jitka Sobotková, redaktorka Zpravodaje města Mikulov

Anketa výsledky