Mikulov si vytřídil stříbrnou příčku 

Ve čtvrtek 28. listopadu přebrala místostarostka města Leona Alexová stříbrné ocenění za vzorné třídění odpadu v rámci Jihomoravského kraje. Ceremoniál předávání ocenění pro města a obce Jihomoravského kraje za třídění odpadů se konal na hradě Špilberk.  

Mikulov ve své kategorii, města od 2 000 do 10 000 občanů, získal 2. místo. 

„Druhé místo v celém Jihomoravském kraji je pro nás velmi pěkné a zároveň závazkem do dalších let. Děkuji všem mikulovským spoluobčanům, kteří svůj odpad vzorně třídí, přeji všem, aby jim tato prospěšná činnost vydržela, a zároveň žádám ostatní, kteří ještě netřídí, aby se do toho zapojili,“ řekla Leona Alexová. 

Jitka Sobotková, foto: archiv Ekocom

5 tridime

Místostarostka města Leona Alexová (druhá zprava)