Výpis Usnesení č. 8/2019/I Zastupitelstva města Mikulov

MĚSTO MIKULOV

Zastupitelstvo města

Výpis snesení č. 8/2019/I

přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 20. 11. 2019 ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v 16.00 hod.

 najdete zde:

http://www.mikulov.cz/digitalAssets/382079_VU_-_c._8_-_20.11.2019.pdf

         

V Mikulově dne 25. 11. 2019

 Rostislav Koštial,starosta města Mikulov   

 Bc. Leona Alexová, MBA, místostarostka města Mikulov

 Sylva Chludilová, místostarostka města Mikulov

Mikulov znak